EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Archiwum

Raport bieżący nr 25/2009
Otrzymanie znaczącego zamówienia na dostawy w 2010r.

Raport bieżący nr 24/2009
Istotne zdarzenie mające wpływ na działalność gospodarczą Emitenta – certyfikacja produktów do wejścia na rynek USA.

Raport bieżący nr 23/2009
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 21/2009
Podpisanie istotnego porozumienia w sprawie dostaw na 2010r.

Raport bieżący nr 20/2009
Otrzymaniu znaczącego zamówienia na dostawy.

Raport bieżący nr 18/2009
Zawarcie umowy kredytu.

Raport bieżący nr 17/2009
Otrzymanie zaliczki ze środków UE na rozpoczęcie projektu.

Raport bieżący nr 16/2009
Zbycie znaczącego pakietu udziałów.

Raport bieżący nr 15/2009
Zawarcie umowy kredytu.

Raport bieżący nr 14/2009
Wykreślenie hipoteki umownej, kaucyjnej w księdze wieczystej Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 12/2009
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.

Raport bieżący nr 11/2009
Uzyskanie dostępu do ESPI.

Raport bieżący nr 10/2009
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań.

Raport bieżący nr 9/2009
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F.

Raport bieżący nr 8/2009
Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.

Raport bieżący nr 7/2009
Treść uchwał podjętych na ZWZ Eko Export S.A. w dniu 08.07.2009

Raport bieżący nr 6/2009
Decyzja o otrzymaniu dofinansowania projektów ze środków UE.

Raport bieżący nr 5/2009
Korekta raportu bieżącego 4/2009.

Raport bieżący nr 4/2009
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Raport bieżący nr 3/2009
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.

Raport bieżący nr 2/2009
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.

Raport bieżący nr 1/2009
Uzyskanie dostępu do systemu EBI.