EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Komentarz Zarządu – podsumowanie I półrocza 2011r. i zadania na II półrocze 2011
Data 2011-09-01

Pierwsze półrocze  a szczególnie wynik finansowy uważamy za satysfakcjonujący. Uzależniony był tylko i wyłącznie posiadanymi zapasami surowca z r. 2010 a niestety zapas ten był mały .

Jednak wzrost zysku brutto o 1832% oraz zysku netto o 1431% powinien zrobić dobre wrażenie.

Po udanej emisji akcji serii I objętych praktycznie w całości przez duże fundusze inwestycyjne mieliśmy środki finansowe na zwiększone zakupy surowca w II półroczu 2011r. Podpisane dwie duże 6-cio letnie umowy na zakup surowca mokrego i suchego od dwóch Partnerów z Europy Wschodniej to pierwszy znaczący krok do zdobycia dużej bazy zaopatrzenia w surowiec na wiele lat.

Również duże znaczenie powinno mieć podpisanie listu intencyjnego z Partnerem z Kazachstanu na wieloletnią eksploatację lagun z mikrosferą.

Negocjacje w tej sprawie są zaawansowane.

Bardzo dużym sukcesem Spółki było praktycznie zakończenie procesu modernizacji zakładu. Uzyskane parametry były nadspodziewanie dobre a szczególnie cieszy wzrost wydajności o 40% do wielkości 28 tys. ton/rocznie jak też uzyskane oszczędności w zużyciu oleju opałowego.

Bardzo duże znaczenie dla Spółki ma też poprawa warunków pracy zatrudnionych w EKO pracowników.

W trakcie II półrocza Zarząd podjął decyzję o wymianie zespołu filtrów. Na dzień dzisiejszy filtry te zostały zakupione i zainstalowane. Prócz efektów ochrony środowiska i poprawy warunków pracy nastąpiło też, co jest bardzo istotne, kolejne znaczące przyśpieszenie produkcji.

Wielu naszych akcjonariuszy pyta nas czy Spółka jest w stanie uzyskać na koniec roku przychody rzędu 28 mln PLN i zysku 6 mln PLN (zgodnie z prognozą) przy przychodach za I półrocze 5,2 mln i zysku 565 tys. PLN.

W „Sprawozdaniu z działalności Spółki za I półrocze 2011” na str. 6 użyliśmy określenia: „W II półroczu oczekujemy skokowego wzrostu przychodów i wyników w stosunku do I półrocza”. Ponieważ komentarz pisany jest na początku września znamy więc przychody  i wynik za lipiec, przychody za sierpień oraz potwierdzone zamówienia do końca roku 2011. Przychody za 2 miesiące II półrocza to praktycznie podwojenie przychodów za całe I półrocze 2011. Bez większego ryzyka można podać, że każdy kolejny miesiąc (jeśli chodzi o przychody) będzie większy niż całe I półrocze 2011.

To naszym zdaniem jest skokowy wzrost. Do tego proszę uwzględnić uzyskane oszczędności i fakt, że surowiec bądź jest już w magazynie, bądź jest w drodze do Spółki.

Bardzo jesteśmy też zadowoleni z uzyskanych przez Spółkę wskaźników, oto niektóre z nich:

- wskaźnik płynności – 8,26 wzrost o 154%

- wskaźnik rentowności netto – 10,81 wzrost o 1234%

- rentowność aktywów (ROA) – 2,65 wzrost o 703%

- rentowność kapitału własnego (ROE) – 3,04 wzrost o 520%

- rentowność działalności operacyjnej (EBIT) – 14,16 wzrost o 188%

oraz wzrost środków pieniężnych o 1833% i wzrost zapasów (surowiec i wyroby gotowe) o 518%.

Jesteśmy pewni, że Spółka obecnie realizuje w 100% przyjęty plan i nie widzimy żadnych zagrożeń w jego realizacji.

 

PREZES ZARZĄDU - JACEK DZIEDZIC         BIELSKO-BIAŁA dn. 01.09.2011