EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Wizyta w zakładzie w Astanie
Data 2014-08-13
W dniu wczorajszym na terenie budowy stacjonarnego zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie odbyło się spotkanie z największym Koncernem Energetycznym w Kazachstanie. Wizyta była inicjatywą Koncernu.

Stronę kazachską reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego wraz z zespołem ekspertów. Dyrektor naszej Spółki-córki Eko Sphere KZ zapoznał Partnerów ze stanem zaawansowania budowy i nowatorską technologią wg. patentu Eko.

Przedstawiciele Koncernu poinformowali naszego dyrektora, że mają wiele ofert na eksploatację lagun ze strony firm kazachskich i zagranicznych na połów mikrosfery metodami tradycyjnymi. Żadna z tych ofert nie rozwiązuje w zupełności problemów ekologicznych na której stronie kazachskiej bardzo zależy i są nieinteresujące biznesowo.

Zarówno zakład jak i przedstawiona technologia pozysku mikrosfery, która praktycznie w 100% rozwiązuje problem ekologiczny w Kazachstanie zrobiła na przedstawicielach koncernu olbrzymie wrażenie.

Zaproponowano by Eko Export szybko przygotowało projekt Memorandum (listu intencyjnego) które obie strony podpiszą.

Mamy przedstawić też raport i opinię o efektywności przedsięwzięcia pt.: „Fabryka stacjonarnego pozyskiwania mikrosfery z udziałem Partnera Kazachskiego” w języku rosyjskim i angielskim. Ten dokument jest już gotowy a projekt Memorandum zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.

Koncern jest największym właścicielem lagun z mikrosferą w Kazachstanie a tylko dwie największe elektrownie wytwarzają ca 80 000 – 90 000 ton (rocznie mikrosfery łącznie). Ta informacja tylko potwierdza, że nasz sposób działania w pozyskiwaniu lagun z mikrosferą był prawidłowy.

Informacja ta ma pośrednio związek z raportem nr 20/2013, ale wtedy Eko nie było stroną w podpisaniu Memorandum z Koncernem a spółka o której była mowa do dnia dzisiejszego nie rozpoczęła działalności. Naszym zdaniem podpisanie Memorandum będzie kolejnym krokiem zaplanowanej przez nas strategii działania oraz czynnikiem zwiększającym przewagę konkurencyjną Eko Export.

Prezes Zarządu

Jacek Dziedzic