EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja dla Akcjonariuszy
Data 2015-06-09

Szanowni Akcjonariusze,

W odpowiedzi na Państwa pytania i tytułem komantarza do aktualnego niespodziewanego spadku kursu akcji Spółki pragę złożyć następujące zapewnienia.
Po pierwsze, w działalności Spółki i jej sytuacji ekonomicznej nie zaistniały żadne zmiany, które uzasadniałyby aktualny spadek wartości akcji. Po drugie, pragniemy zapewnić, że nie nastąpiły żadne okoliczności i wydarzenia, które nie byłyby ujęte w dotychczasowych raportach i informacjach. Przedstawiany obraz sytuacji jest ze wszech miar rzetelny i niezrozumiałym jest dla nas aktualna sytuacja. Brak bowiem rzeczywistych podstaw do tego, by racjonalny inwestor miał zadecydować, że oto nadeszdł moment na wyprzedaż posiadanych papierów.
W imieniu Spółki wyrażam nadzieję, że aktualne zmiany kursowe mają jedynie krótkotrwały charakter.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic