EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Komentarz do raportu bieżącego nr 11/2015
Data 2015-07-01


Szanowni Akcjonariusze,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Akcjonariuszy, począwszy od 1 lipca 2015 r., Spółka będzie publikować raporty bieżące dotyczące szacunkowych, wstępnych przychodów po każdym kolejnym, zakończonym kwartale.

W celu zapewnienia płynnego i ekonomicznego procesu uszlachetniania produktu w naszym zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej, a następnie sprzedaży gotowego produktu – mikrosfery, jest konieczne zapewnienie pokaźnych ilości suchego półproduktu do przetworzenia.  Gotowy suchy półprodukt zapewnia nam nasza suszarnia w Astanie.
Od czerwca bieżącego roku mikrosfery białe produkujemy w 2-ch klasach jakości i 5-ciu rodzajach frakcji tj. 80,150,300 i 500 mikronów oraz dodatkowo frakcje WM - bardzo "gruba".
Dwie klasy jakości to klasa "S" - standard i klasa "A" - premium, droższa o ca.10%.
Po okresie zimowym, stany magazynowe białej mikrosfery były na niskim poziomie. Pozyskiwanie mikrosfery w tym roku rozpoczęło się w Kazachstanie w połowie  maja i od tego czasu nasza suszarnia w Astanie rozpoczęła intensywne prace i wysyłki suchej mikrosfery w stałe zwiększających się ilościach.
Pierwsze dostawy dotarły do Polski na przełomie końca maja i początku czerwca.

Niestety na początku czerwca awarii uległ jeden z elementów sterowania palnikiem suszarni- czujnik wraz z wyświetlaczem, który to element jest objęty gwarancją.
Dostawcą tego fragmentu suszarni jest renomowana, niemiecka firma Allgaier.
W ciągu czterech dni części te zostały dostarczone, ale niestety wyświetlacz był pomyłkowo dostarczony ze znakami europejskimi a nie z cyrylicą. W ciągu kolejnych czterech dni dostał dostarczony kolejny, prawidłowy wyświetlacz. Wymuszony został jednak ośmiodniowy postój zakładu.
Zaraz po uruchomieniu palnika zakład energetyczny rozpoczął konserwacje linii i wyłączył prąd dla 15- tu zakładów, w tym naszego.
W czasie prac konserwacyjnych linii, na skutek przebicia kabla, śmiertelnie zostało porażonych kilku  pracowników zakładu energetycznego, zostało wszczęte postępowanie prokuratorskie na potrzeby którego konieczne było od 15 do 22 czerwca wstrzymanie wszelkich prac, w tym wyłączenie prądu, w związku z czym nie mogliśmy suszyć mikrosfery.
Część mikrosfery wysłaliśmy do Polski w stanie mokrym. Główne zasilanie naszego zakładu, jak też 14-stu innych nadal jest w trakcie konserwacji, my jednak posiadamy zasilanie od 23 czerwca dzięki zrobieniu zasilania awaryjnego.
Pomimo wskazanych problemów wydajność zakładu pozwalała zasadnie oczekiwać, że przestoje nie wpłyną znacząco na wyniki finansowe za II kwartał w zakresie produkcji.
Z otrzymanych szacunkowych danych za II kwartał 2015 roku wynika jednak, że opisane powyżej wydarzenia wynikające z "siły wyższej" wpłynęły na wyniki sprzedaży, które są o około 1,3 mln zł niższe od zakładanych.
W naszej opinii osiągnięte w tym kwartale przychody nie odzwierciedlają na razie możliwości produkcyjnych i sprzedażowych Spółki oraz potencjału suszarni w Astanie, z uwagi na opisane powyżej przyczyny losowe oraz z uwagi na małą na obecną chwilę ilość zapasów magazynowych białej mikrosfery w zakładzie w Bielsku-Białej.
Na dzień dzisiejszy zakład w Astanie wysyła do Polski 7- 8 samochodów ciężarowych tygodniowo suchej mikrosfery czyli ca 560 do 640 ton miesięcznie.
 Utrzymanie takiego poziomu dostaw, a liczymy raczej na jego wzrost, pozwoli nam na utrzymanie dobrej, miesięcznej ilości sprzedaży mikrosfery białej, jak też w okresie dwóch - trzech miesięcy znaczące odbudowanie stanów magazynowych wyrobów gotowych w dwóch klasach sprzedawanych mikrosfer i we wszystkich oferowanych przez Spółkę frakcjach.
Sprzedaż w miesiącu czerwcu była zdecydowanie największą miesięczną sprzedażą w roku 2015, wyniosła 918 707 Euro , tj. 3 825 tys. zł i była wyższa od najwyższej sprzedaży w marcu o 76%. Wzrosły też ilości sprzedawanej mikrosfery szarej i białej, jednych z najdroższych frakcji - 150 mikronów w porównaniu do analogicznego okresu w 2014r. Wzrost ten wyniósł ca 28% w ujęciu kwotowym.
Fakty te świadczą wyraźnie, że Emitent nie ma problemów ze zbytem swoich produktów a szczególnie mikrosfery białej.
By móc oferować do sprzedaży duże ilości białej mikrosfery, musimy najpierw zbudować duże stany magazynowe suchego produktu we wszystkich produkowanych asortymentach i to dzięki m.in. naszej suszarni w Astanie robimy.
Wielokrotnie wskazywaliśmy na korzyści  ekonomiczne wynikające z uruchomienia naszej bardzo nowoczesnej suszarni w Astanie.
Dzięki temu nasza dotychczasowa suszarnia w Bielsku-Białej będzie mogła zamiast kosztownego w Polsce suszenia, produkować bez grzania, dodatkowe ilości, drogiej, bardzo poszukiwanej na europejskim rynku mikrosfery frakcji 150 mikronów.
Będzie to dodatkowy efekt działania suszarni w Kazachstanie.
Przed nami tradycyjnie najlepsze dla Spółki kwartały, 3-ci i 4- ty, i jesteśmy przekonani, że dzięki uzyskaniu efektu synergii z naszym zakładem w Astanie, wyniki sprzedażowe będą już tylko coraz lepsze.
Mamy też nadzieje, że prace w naszej suszarni będą przebiegały bez większych trudności i niespodzianek.
 


Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu,  Bielsko-Biała, dn. 01.07.2015