EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Komentarz do raportu bieżącego nr 18/2015
Data 2015-10-02

Szanowni Akcjonariusze,

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym raportu bieżącego nr 18/2015 dotyczącym przychodów za III kwartały 2015 pragniemy wyjaśnić naszym Akcjonariuszom sytuację z tym związaną.
  Jedyną przyczyną niższych niż planowane przychodów było znaczące opóźnienie odbiorów zamówionego produktu przez globalny koncern z branży ropy i gazu.
Planowaliśmy, że odbiory te rozpoczną się najpóźniej w lipcu, jednak tak się nie stało, a dopiero na początku września zostaliśmy powiadomieni o rozpoczęciu dostaw. Oczywiście, że dla tak dużego i ważnego dla Spółki Partnera mieliśmy i mamy przygotowaną całość surowca objętego kontraktem.
Powodem opóźnień była sytuacja w całej branży wydobywczej ropy i gazu, spowodowana niską ceną ropy naftowej i związane z tym zmniejszanie ilości odwiertów, a szczególnie w Europie. Mamy nadzieję, że odbiory dla tego Partnera będą się stale zwiększały, a rozpoczęta współpraca zaowocuje zwiększonymi zakupami w latach następnych.
Odpowiadając na liczne pytania naszych Akcjonariuszy dotyczące dostaw białej mikrosfery z naszego zakładu w Astanie, jak i jej sprzedaży ewentualnie w IV kwartale, jak też w I półroczu 2016 roku informujemy następująco.
Dostawy suchego, białego produktu przebiegają sprawnie, a obecnie dostarczane ilości na poziomie 900-1000 ton/ miesięcznie spowodowały, że możemy już ten produkt oferować do sprzedaży na rok 2016 praktycznie w dużych, satysfakcjonujących nas już ilościach.
Zdają sobie Państwo chyba sprawę, że oferowanie mikrosfery tak dużym i znaczącym klientom, jakich my posiadamy, musi być poprzedzone zmagazynowaniem takich ilości, by była zapewniona produkcja na np. pół roku.
Niestety sprzedaż białej mikrosfery w IV kwartale, z tych dostaw jest bardzo trudna a wręcz niemożliwa, gdyż wszyscy znaczący klienci mają zapewnione dostawy do końca br. Możemy tylko zwiększyć sprzedaż partii próbnych i to robimy.

Aktualnie jest badany (w badaniach przemysłowych) nasz produkt w Koncernie metalurgicznym w Niemczech i mamy nadzieję na pozytywne wyniki tych prób.
Duża część zwożonej aktualnie mikrosfery jest już wstępnie zakontraktowana na I półrocze 2016r.
Rozmowy kontraktowe jeszcze trwają. Na początku października mamy umówione spotkanie w Amsterdamie z Partnerem holenderskim, a w dniach 21-22 października przylatują do nas do Bielska-Białej Partnerzy z dużej firmy z branży wypełniaczy z Niemiec, ale już znamy rząd wielkości sprzedaży w ujęciu tonażowym i kwotowym na I półrocze 2016.
Liczby te napawają optymizmem, gdyż minimalna sprzedaż na cały rok 2016 (bez uwzględniania klientów, z którymi planujemy spotkania) w ujęciu tonażowym wyniesie ca 4 tys. ton, zaś kwotowo to ca 4,2 mln EUR (tj. ca 17,6 mln zł).
Są to najlepsze wskaźniki w porównywalnym okresie w całej historii spółki.

Dodatkowo pierwszy raz w historii spółki ilość mikrosfery białej w całkowitej sprzedaży przekroczy 50% w stosunku do szarej mikrosfery. To jest bardzo dobra proporcja, do której od dawna zmierzamy.
Wiadomo jest, że mikrosfera biała w cenie zakupu jest porównywalna z mikrosferą szarą, ma zaś niższy koszt transportu i jest droższa w sprzedaży. Proces suszenia mikrosfery w Bielsku-Białej został całkowicie zaprzestany, zaś koszty z tym związane przy suszeniu w Astanie są zdecydowanie niższe co będzie miało wpływ na wynik finansowy i marża netto.
Te wszystkie dobre informacje mają bezpośredni związek z uruchomioną w Astanie naszą innowacyjną linią technologiczną do podawania, suszenia, przesiewania i pakowania mikrosfery zwaną potocznie „suszarnią”.

Kolejna seria pytań dotyczy całości naszej inwestycji w Astanie.
W chwili obecnej na terenie naszego zakładu trwają prace związane z betonowaniem dróg wewnętrznych i placów manewrowych zbrojonym betonem monolitycznym. Wykonawca, firma kazachska daje na te prace 2 lata gwarancji i potwierdza, że przez okres minimum 15 lat nie powinny wystąpić żadne usterki.
Równocześnie utwardzana i uwalcowana będzie droga dojazdowa od naszej parceli do głównej drogi dojazdowej. Planowany termin zakończenia tych prac to koniec października br.
Jeśli chodzi o linię technologiczną do pozyskiwania mikrosfery to zostały wykonane badania geologiczne gruntu pod 65 estakadami, po których będzie prowadzony nasz rurociąg powrotny z naszego zakładu do bagierni nr 1 i nr 2 w elektrowni.
Zarząd Elektrowni TEC-2 w Astanie na spotkaniu z Prezesem Zarządu Eko Export w dniu 18.09.2015 zatwierdził w całości naszą koncepcję podłączeń do rurociągu żużloprzewodu elektrowni, tj. do wszystkich czterech działających rur jak też zdecydowano, że rurociąg zwrotu pulpy w postaci jednej rury powrotnej do bagierni elektrowni będzie posadowiony na istniejących estakadach, jak też rura dostarczająca parę technologiczną dla potrzeb naszego zakładu.
W praktyce oznacza to, że Eko Sphere KZ będzie musiało wybudować rurociąg powrotny składający się z jednej rury. Te ustalenia są dla nas bardzo ważne, gdyż jest to najtańsze z możliwych rozwiązań i najszybsze w realizacji.
Instytut przygotuje do tej koncepcji projekt, może nawet w formie szkicu poglądowego.
Dodatkowo Zarząd elektrowni obiecał pomoc w kwestii rezerwowej linii zasilania energią elektryczną bezpośrednio z elektrowni. Zapewni to nam wysoki poziom jej niezawodności co jest bardzo ważne biorąc pod uwagę długotrwałe postoje związane z brakiem dostaw prądu w przeszłości.
Informujemy też naszych Akcjonariuszy, że cały czas nasza linia technologiczna jest sprawdzana i badana pod kątem bezpieczeństwa współpracy z rurociągiem elektrowni przez Instytut.
 Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia będą dla naszych Akcjonariuszy satysfakcjonujące, a szczególnie te dotyczące pierwszego półrocza 2016. Proszę też wziąć pod uwagę fakt, że globalne amerykańskie koncerny wydobywcze z branży ropy i gazu sygnalizują, że od drugiego kwartału oczekiwane jest znaczne zwiększenie odwiertów w USA, jak też w innych regionach świata.
Ta informacja połączona z faktem, że Eko Export posiada dwa nowe produkty dla tej branży spełniające wszelkie wymagania największych koncernów w szczególności parametr wytrzymałości na ściskanie (crush test) może powodować znaczące zwiększenie sprzedaży mikrosfer do tych celów.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic