EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Wizyta naszego wieloletniego Partnera oferującego nasz produkt w branży materiałów ogniotrwałych.
Data 2015-11-10

W dniach 9-10 listopada 2015 r. odbyło się robocze spotkanie z Partnerem z Niemiec, firmą Cofermin Rohstoffe GmbH & Co. KG oferującą nasza mikrosferę dla branży materiałów ogniotrwałych w Europie.
Ustalono, że od 2016 roku współpraca będzie rozszerzona o dwa bardzo interesujące rynki handlowe, a mianowicie na Iran i USA.
Na rynku europejskim prowadzona była bardzo intensywna akwizycja, która powinna zaowocować zdecydowanie zwiększoną sprzedażą mikrosfery białej i szarej różnych frakcji.
Z informacji od klientów, którzy otrzymali do badań próbki naszych produktów wynika, że rok 2016 powinien być bardzo dobry, a przychody będą większe od przychodów z 2015 o ca 150%.
Dokładne zamówienie zostanie doprecyzowane do dnia 10 grudnia 2015r.

Prezez Zarządu - Jacek Dziedzic