EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Aktualne informacje ze Spółki
Data 2015-12-14

W związku z licznymi pytaniami naszych Akcjonariuszy przedstawiamy sytuację związaną z zamówieniami na rok 2016. Pragniemy tylko przypomnieć, że w zakładce „Zamówienia na 2016 rok” są już umieszczone cztery sfinalizowane kontrakty na łączną kwotę 23,6 mln zł.
Trwają jeszcze negocjacje z czterema firmami, które kupowały od nas produkty w 2015 roku i planują kontynuację współpracy w 2016 roku.
W trzech przypadkach to powinny być nowe kontrakty, liczymy, że większe niż w 2015 roku, zaś w jednym przypadku będzie to aneks przenoszący znaczne ilości dostaw z 2015 roku na przyszły rok.
Część tych kontraktów powinna być zawarta w grudniu, najpóźniej w styczniu 2016 r.

W listopadzie i grudniu br. wpłynęły do nas dwa zapytania o dostawy mikrosfery począwszy od pierwszego kwartału 2016 do branży ropy i gazu.

A. Prowadzimy negocjacje z dużą europejską Grupą przemysłową dostarczającą dodatki do płuczek wiertniczych i cementu do głębokich odwiertów na całym świecie. Cementy te są stosowane głównie w branży ropy naftowej i gazu.
Partner zgłosił się do nas, gdyż szuka dostawcy mikrosfery z dużym doświadczeniem, który może dostarczać mikrosferę o stałych, powtarzalnych parametrach, ściśle określonych w stałych stabilnych cenach.
Po próbnym okresie poznawczym, zapoznaniu się z możliwościami pozysku mikrosfery w Astanie i procesie produkcji w Bielsku-Białej istnieje możliwość długoterminowej wieloletniej współpracy.
W pierwszym półrocznym terminie dostawy miesięczne powinny być nie mniejsze niż 160 tys. EUR. Okres próbny to pierwsze półrocze 2016 roku a po pozytywnych wynikach od drugiego półrocza dostawy miesięczne mogą wzrosnąć o około 50% to znaczy do kwoty ca 220 tys. EUR/ miesięcznie.
Zostały wysłane wybrane próbki i przygotowana została wstępna oferta cenowa.

B. Otrzymaliśmy też zapytanie od firmy z USA na dostawy mikrosfery, również jako dodatku do cementu stosowanego przy odwiertach w sektorze ropy i gazu.
Firma z 70-letnim doświadczeniem w branży działa w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, Ameryce Środkowej i na Karaibach. Posiada w pełni wyposażone laboratorium, linie do mieszania cementu, zakład mobilnych urządzeń do magazynowania.
Próbki ściśle wg wymagań Partnera zostały wysłane do przeprowadzenia badań na wytrzymałość.

Jeśli do tego dodamy informacje, którą przekazaliśmy raportem bieżącym nr 27/2015 to sprzedaż naszych wyrobów w roku 2016 powinna napawać optymizmem.

Na koniec jeszcze informacja dotycząca Partnera Strategicznego.
W połowie stycznia jest już potwierdzone spotkanie w siedzibie Eko Export z potencjalnym partnerem strategicznym („Partner”, „Spółka”). Spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim współpracy operacyjnej oraz analizy możliwych opcji strategicznych. 
Partner jest globalnym i stabilnym podmiotem specjalizującym się w przetwarzaniu, wzbogacaniu i łączeniu unikalnej gamy minerałów. Przekształcane są minerały wydobywane najczęściej ze swoich własnych kopalni. Spółka posiada 245 zakładów produkcyjnych oraz 115 kopalni zlokalizowanych w prawie 50 krajach.
Produkty wytwarzane przez Spółkę, dzięki swoim właściwościom (przewodnictwo elektryczne, oporność na wysokie temperatury, itp.) znajdują zastosowanie w takich sektorach przemysłu jak:
• Budownictwo
• Hutnictwo
• Motoryzacja
• Infrastruktura
• Wydobycie ropy i gazu
• Opakowania
• Energetyka
• Przemysł spożywczy
• Rolnictwo
• Elektronika
Warto zwrócić uwagę na to, że zastosowanie produktów wytwarzanych przez Spółkę pokrywa się z zastosowaniem mikrosfery, dlatego widzimy bardzo dobre podstawy do dalszych rozmów i kooperacji.
Dotychczas została podpisana umowa o zachowaniu poufności pomiędzy podmiotami, zaś Spółka otrzymała Memorandum Informacyjny opisujące działalność operacyjną oraz podstawowe parametry finansowe Eko Exportu.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic