EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Aktualizacja informacji o zakładzie w Astanie.
Data 2015-12-23

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne pytania naszych Akcjonariuszy, wyjaśniamy powody opóźniające uruchomienie linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie w stosunku do zakładanych terminów. Jednocześnie jak Państwo się orientują zebraliśmy, wysuszyliśmy i wysłaliśmy do Bielska-Białej duże ilości białej mikrosfery, która w całości zabezpiecza prace naszego zakładu w Polsce do końca 1-go półrocza 2016 roku przy zwiększonej sprzedaży w stosunku do obecnego roku.

Jeśli taka instalacja byłaby prosta i łatwa, to gwarantujemy Państwu że, na świecie działałoby minimum kilkaset takich fabryk.
Nie dość, że instalacja jest trudna technicznie, to przyszło nam działać w stale zmieniających się warunkach, o czym wcześniej nie do końca byliśmy poinformowani.
Podłączenie naszego zakładu następowało w czasie:
- rozbudowy elektrowni o nowe bloki energetyczne
- powiększenia (rozbudowy) dołów bagiernych
- zmieniała się koncepcja czasu w którym miała nastąpić zmiana laguny
- zmieniała się koncepcja nowego rurociągu zrzucającego pulpę na nową lagunę oddaloną od elektrowni o ca. 10-15 km
- zmieniały się w związku z tym parametry techniczne w rurociągu (ciśnienie, prędkość przepływu a nawet średnica rurociągów)
- estakady (podpory) pod rurociąg na terenie elektrowni wymagały najpierw badań wytrzymałościowych a następnie nowych obliczeń i projektu w kontekście zlokalizowania na nich naszego rurociągu powrotnego i rurociągu dostarczającego parę
To tylko najważniejsze punkty, ale było przy okazji dużo elementów drobniejszych, które wymagały uzgodnień, wyjaśnień, trudnych i czasochłonnych.

Jak z tego wyjaśnienia widać, tylko te najważniejsze elementy powodowały mnóstwo problemów, zajmowały wiele czasu i wymagały wielu skomplikowanych uzgodnień.
Ze względu właśnie na fakt, że taka instalacja nigdzie na świecie nie działała wcześniej, powodowało to że zarówno kierownictwo elektrowni jak i Instytut projektujący elektrownię na początku podchodził do naszej instalacji bardzo ostrożnie, można nawet powiedzieć że ze strachem.
Tym bardziej, że projekt pierwotny zakładał inne parametry techniczne zarówno poboru pulpy jak i zrzutu pozostałej części.

Dopiero gdy elektrownia zakończyła swoje prace modernizacyjne, można było rozpocząć negocjacje i konsultacje zarówno z Instytutem, projektantem elektrowni jak też z samą elektrownią.
Naszemu projektantowi udało się przekonać obie te instytucja do naszego projektu, to znaczy by pobór pulpy odbywał się w sposób identyczny z pierwotnymi założeniami, zaś zrzut powrotny pulpy by był zmieniony i by zamiast zrzutu poprzez rurociąg elektrowni na nową lagunę, następował poprzez nowy rurociąg powrotny do dołów bagiernych w elektrowni.
To był nasz pomysł zatwierdzony przez Instytut, Elektrownię i zaakceptowany przez Akimat Astany.
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że wszystkie te instytucje były od początku pozytywnie nastawione do naszej inwestycji.

Do tego doszły dwa ważne warunki Instytutu zwiększające bezpieczeństwo współpracy naszej linii  technologicznej ze strategicznym zakładem, jakim dla miasta Astany jest elektrownia.
Pierwszy to ogrzewanie naszych rezerwuarów 470 m3 i 200 m3 (razem 5 szt.) parą otrzymywana z elektrowni nowym rurociągiem.
W okresie zimowym który w praktyce w Kazachstanie może trwać nawet do 5-ciu miesięcy, ma to kolosalne znaczenie. Para dostarczana z elektrowni zabezpiecza w pełni rezerwuary przed zamarzaniem. Do tej pory zbiorniki te były ogrzewane, zgodnie ze „starym”, zatwierdzonym projektem, za pomocą elektrycznego agregatu wytwarzającego parę.
Jednak ze względu na bardzo częste awarie linii energetycznych, zostało to uznane za zbyt ryzykowne rozwiązanie.
Para otrzymywana z elektrowni do celów przemysłowych to już dużo wyższy poziom bezpieczeństwa.
Drugi warunek -  to 2-gie alternatywne zasilanie elektryczne. Tu też elektrownia nam bardzo pomogła. Mamy nadzieję, że do końca pierwszego kwartału 2016 będzie ten warunek zrealizowany. Te dwa, bardzo istotne warunki zostały doprecyzowane w ostatnim czasie.

Wszystkie te zmiany w znaczący sposób zmieniły system automatycznego sterowania. Nie możemy, ale też nie chcemy opisywać zbyt wielu szczegółów technologicznych, bo nasza fabryka jest dokładnie „monitorowana”  przez konkurencję i nie zamierzamy nikomu ułatwiać zadania.

W chwili obecnej trwają prace projektowe dotyczące automatyki i dostosowania jej do nowych warunków. Instytut przygotował umowę dotyczącą elementów naszej instalacji, które muszą być umiejscowione na terenie elektrowni aż do końcowego ogrodzenia elektrowni.

Kolejna zewnętrzna firma projektowa robi projekt od ogrodzenie elektrowni do naszego zakładu. Wykonuje też ona komplet zmian projektowych niezbędnych do odbioru technicznego i dopuszczenia naszego zakładu do stałego odbioru pulpy na nowych zatwierdzonych i nie zmienialnych przez wiele lat parametrach. Firma ta robi też projekt doprowadzenie pary, jak też jej obieg w naszym zakładzie.  Prace te będą trwały w okresie zimowym. W tym okresie będziemy prowadzili także przeglądy, konserwacje i ewentualne drobne przeróbki wynikające ze zmian projektowych. Robimy wszystko by od wiosny nasza instalacja ruszyła ponownie już na nowych, nie zmienialnych warunkach. Najistotniejsza zmiana to rurociąg powrotny do bagierni elektrowni. Dotychczasowy, tymczasowy zrzut pulpy następował naszym własnym rurociągiem na „starą” lagunę. Został on zdemontowany, w związku z tym że od 7 grudnia laguna ta jest rekultywowana. Wszystkie nasze działania są nakierunkowane na to, by zarówno nasza linia technologiczna jak i linia suszenia i pakowania, uzyskała niezbędne dokumenty umożliwiające nieprzerwaną pracę na wiele lat.

Chcemy jeszcze raz podkreślić, że mamy wysuszoną i w znacznej części zwiezioną mikrosferę białą w ilościach zapewniających wykonanie planowanych wysyłek na całe pierwsze półrocze 2016 rok. Mamy też pewne rezerwy, które będą suszone i dostarczane w sytuacji dalszego zwiększenia zamówień.

Mamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia usatysfakcjonują naszych Akcjonariuszy.

Korzystając z okazji przesyłamy Państwu życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic