EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Wizyta potencjalnego Inwestora strategicznego w Bielsku-Białej.
Data 2016-01-14
W dniach 12-13 stycznia 2016 roku odbyła się planowana od pewnego czasu wizyta bardzo dużego Koncernu, który otrzymał od PwC Memrandum dotyczące Eko Exportu, jak też podpisał umowę o zachowaniu poufności między podmiotami. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim współpracy operacyjnej oraz analizy możliwych opcji strategicznych.
Podajemy kilka przykładowych liczb dotyczących Partnera:
- kapitalizacja rynkowa - 4,9 mld EUR
- obecne przychody operacyjne – 496 mln EUR
- zatrudnienie – 14 900 osób
- obiekty przemysłowe – 250.

W 2015 roku odbyło się kilka wspólnych telekonferencji, jak też odpowiadaliśmy na zadawane nam pytania. Udział w telekonferencjach brali udział pracownicy Koncernu z oddziału amerykańskiego.
Ze strony koncernu w rozmowach w B-B wzięli udział Strategy & Development Manager na Europę, jak też Vice President & General Manager Refractory Minerals Division, na cały świat.

Rozmowy miały bardzo konstruktywny charakter. Ustalono, że w takich branżach jak budownictwo, hutnictwo i metalurgia, motoryzacja, infrastruktura i wydobycie ropy i gazu możemy szybko rozpocząć działalność handlową, gdyż te branże w Koncernie używają mikrosfery.

Bardzo dobre wrażenie na naszych gościach zrobił nasz zakład produkcyjny, laboratorium jak też kontrola jakości produkowanej mikrosfery.
Dużo czasu poświęciliśmy na prezentację naszego nowatorskiego zakładu w Astanie, który przez Partnerów został szalenie wysoko oceniony.

Omówiliśmy też możliwości powielenia pomysłu Eko na kolejne elektrownie w Kazachstanie w oparciu np. o podpisane w 2015 roku Memorandum z Samruk Energo ba budowę zakładu pozyskiwania mikrosfery przy elektrowni w Ekibastusie. Nasz model biznesowy, by kontrolować cały łańcuch dostaw począwszy od pozyskiwania surowca, aż po produkt gotowy dla końcowego odbiorcy, zyskał pełna aprobatę Partnera.

Ustalono, że w terminie dwóch miesięcy Koncern powiadomi nas o decyzjach i ewentualnych dalszych działaniach.

 Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic