EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Odpowiedzi na liczne pytania Akcjonariuszy dotyczące ostatniej wizyty w Bielsku-Białej potencjalnego Partnera Strategicznego, jak też na temat bieżącej, styczniowej sprzedaży naszych produktów.
Data 2016-01-18

W związku z bardzo dużą ilością pytań dotyczących ostatniej wizyty w Bielsku-Białej Partnera Strategicznego podajemy jeszcze kilka dodatkowych szczegółów z tych rozmów.
Jak już informowaliśmy w liście do Akcjonariuszy w dn. 14.01.2016r. nasz potencjalny Partner to olbrzymi Koncern z zakładami na całym świecie, jak też z własnym Instytutem badawczym zatrudniającym ok. 300-stu pracowników naukowych. Patrząc na kapitalizację rynkową jest prawie dwa razy większy niż KGHM.
Zapotrzebowanie samego Koncernu na mikrosferę, którą stosują w swoich zakładach jest bardzo duże głównie na rynku amerykańskim, jak też w Europie. Rozmowy na temat rozpoczęcia kontaktów handlowych rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
W czasie rozmów głównie koncentrowaliśmy się na znaczącym rozszerzeniu i zwiększeniu sprzedaży produktów Eko Exportu poprzez wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych Koncernu na całym świecie, by można było doprowadzić do dużo większego zastosowania naszej technologii łącznie z patentem na stacjonarne zakłady pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągów elektrowni.
Partner kładł nacisk na łatwość skalowalności naszego modelu biznesu na globalne rynki np. na rynek USA czy rynek na Płw. Arabskim poprzez zastosowanie linii technologicznych, które stosujemy w Bielsku-Białej i naszych nowatorskich, nigdzie na świecie nie stosowanych metod kontroli jakości produkowanej mikrosfery. Biorąc pod uwagę wielkość Partnera to czas podjęcia decyzji o ewentualnym zaangażowaniu kapitałowym określonym na ok. 2 miesiące jest w  naszym zdaniu terminem niezwykle szybkim.
Kolejne pytania naszych Akcjonariuszy dotyczyły poziomu sprzedaży naszych produktów w styczniu, jak też ewentualnych dalszych zamówień.
Jeśli chodzi o bieżącą sprzedaż w styczniu to przebiega ona bardzo dobrze. Ilości, które w pierwszej części miesiąca zostały już sprzedane, jak też potwierdzone odbiory samochodowe do klientów w Europie, jak też potwierdzone terminy podstawienie kontenerów na wysyłki drogą morską na inne kontynenty wskazują, że sprzedaż w styczniu 2016 z pewnością będzie najlepsza w porównaniu do ostatnich trzech lat, tj. 2013-2015. Ilości te mogą się jedynie zwiększyć. Ale już na dzień dzisiejszy (znając wysyłki do końca miesiąca) sprzedaż styczniowa jest znacząco większe od sprzedaży styczniowych z lat 2013-2015, a biorąc średnią z tycz trzech la jest większa o 100%.
Już za parę dni rozpoczynamy dostawy do nowego Klienta z branży metalurgicznej do USA, jak też do Europy.
W następnym tygodniu tj. od 25-29 stycznia planowany jest audit dotyczący procesu produkcyjnego, jak też procesu kontroli jakości przez Koncern metalurgiczny, z którym już wiele lat współpracujemy. Audit jest ściśle związany z tym, że Koncern zmienia receptury na większość swoich produktów chcąc zastąpić stosowaną obecnie szarą mikrosferę, mikrosferą białą.
Nie musimy chyba Państwu mówić jaka to jest ważna decyzja dla Koncernu, i jak dokładnie muszą zbadać możliwości produkcyjne i kontroli jakości swoich potencjalnych dostawców. Kontrole prowadzone będą przez technologów Koncernu wg wspólnie już ustalonych parametrów.
O wynikach tego auditu powiadomimy niezwłocznie naszych Akcjonariuszy.
Liczymy też na kilka kolejnych zamówień od Klientów, z którymi prowadzimy negocjacje od pewnego czasu.
Reasumując, te ilości, które już sprzedajemy w połączeniu z faktem, ze duża część zamówień to wyroby o najwyższym stopniu przetworzenia, a więc o zdecydowanie najwyższej cenie, tak więc perspektywy są dobre.
Bardzo dobrym sygnałem jest też to, że już od stycznia widać duże ilości sprzedawane do branży ropy i gazu. Na razie są to dwie duże firmy, ale kolejne dwie dostały już próbki mikrosfery do badań.
Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że nasz potencjalny Partner strategiczny ma też dużą aktywność w tej branży to perspektywy wydają się być dobre.
Ostatnio Prezes malezyjskiego giganta naftowego PETRONAS, Pan Wan Zulkiflee stwierdził: „Trzeba być gotowym na przedłużający się okres bardzo niskich cen jednak im dłużej on potrwa tym bardziej gwałtowne będzie odbicie, ponieważ producenci nie inwestują”.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Zarówno kurs euro do złotówki, jak też kurs euro do kazachskiej waluty tenge jest dla Spółki bardzo korzystny. Jeśli Państwo wezmą pod uwagę fakt, że przed znacząca dewaluację tenge, stałe koszty suszenia w Kazachstanie były już znacząco niższe niż w Polsce, to teraz wskaźniki te są wręcz rewelacyjne.
Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia będą na chwilę obecną satysfakcjonujące dla naszych Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic
Bielsko-Biała, dn. 18.01.2016r.