EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
2010
Data 2016-01-22

Raport bieżący nr 107/2010
Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

Raport bieżący nr 106/2010
Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raport bieżący nr 105/2010
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

Raport bieżący nr 104/2010
Decyzja o otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków UE.

Raport bieżący nr 103/2010
Raport miesięczny Eko Export S.A. za listopad 2010.

Raport bieżący nr 102/2010
Rejestracja w systemie REACH.

Raport bieżący nr 99/2010
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Raport bieżący nr 98/2010
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Raport bieżący nr 97/2010
Raport miesięczny Eko Export S.A. za październik 2010.

Raport bieżący nr 96/2010
Pakietowe zbycie akcji przez akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 95/2010
Spotkanie z Partnerem Strategicznym i zamówienie na I połowę 2011r.

Raport bieżący nr 94/2010
Zakończenie notowania praw do akcji serii H oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H.

Raport bieżący nr 93/2010
Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Raport bieżący nr 92/2010
Raport miesięczny Eko Export S.A. za wrzesień 2010.

Raport bieżący nr 91/2010
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji.

Raport bieżący nr 90/2010
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 89/2010
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący nr 88/2010
Uzupełnienie raportu miesięcznego za sierpień 2010.

Raport bieżący nr 87/2010
Kolejne zwiększenia zamówienia przez koncern OMYA.

Raport bieżący nr 86/2010
Kontrakt na dostawy mikrosfery suchej.

Raport bieżący nr 85/2010
Złożenie wniosku do Sądu o rejestrację akcji serii H.

Raport bieżący nr 84/2010
Raport miesięczny Eko Export S.A. za sierpień 2010.

Raport bieżący nr 83/2010
Zwiększenie zamówienia na miesiąc wrzesień przez OMEGA MINERALS – NIEMCY.

Raport bieżący nr 82/2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Raport bieżący nr 81/2010
Zawarcie umowy z BDM SA w sprawie dopuszczenia instrumentów finansowych Eko Export S.A. na rynek regulowany GPW.

Raport bieżący nr 80/2010
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla Praw do Akcji.

Raport bieżący nr 79/2010
Rozpoczęcie współpracy z firmą OMEGA MINERALS – NIEMCY.

Raport bieżący nr 78/2010
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr 77/2010
Kolejne zwiększenie zamówienia przez koncern OMYA.

Raport bieżący nr 76/2010
Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii H z prawem poboru.

Raport bieżący nr 75/2010
Przydział akcji serii H. Dojście emisji do skutku.

Raport bieżący nr 74/2010
Informacja o zapisach na akcje serii H.

Raport bieżący nr 73/2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr 72/2010
Kontrakt na dostawy mikrosfery szarej, mokrej.

Raport bieżący nr 70/2010
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2010r.

Raport bieżący nr 69/2010
Krótkoterminowy kredyt dewizowy na okres jednego miesiąca.

Raport bieżący nr 68/2010
Zwiększenie zamówienia na II półrocze 2010 przez Elkem Materials.

Raport bieżący nr 67/2010
Zamówienie na II półrocze 2010 i I półrocze 2011 przez Partnera z Hiszpanii.

Raport bieżący nr 66/2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G.

Raport bieżący nr 65/2010
Raport miesięczny za lipiec 2010.

Raport bieżący nr 64/2010
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii H.

Raport bieżący nr 63/2010
Komunikat o wyznaczeniu Animatora Rynku dla praw poboru serii H.

Raport bieżący nr 62/2010
Korekta pomyłki drukarskiej

Raport bieżący nr 61/2010
Zamówienie na dostawy mikrosfery na II kwartał.

Raport bieżący nr 60/2010
Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania praw poboru do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Raport bieżący nr 59/2010
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Raport bieżący nr 58/2010
Zmiana prognozy przychodów i zysków na 2010r.

Raport bieżący nr 57/2010
Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.

Raport bieżący nr 56/2010
Kontrakt ramowy na dostawy mikrosfery białej (mokrej).

Raport bieżący nr 55/2010
Kontrakt ramowy na dostawy mikrosfery szarej, mokrej.

Raport bieżący nr 54/2010
Zaakceptowanie przez Partnera Amerykańskiego nowych cen na II półrocze 2010 i I kwartał 2011 i zaproponowanie nowych korzystnych warunków finansowych.

Raport bieżący nr 53/2010
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji.

Raport bieżący nr 52/2010
Zwiększenie zamówienia na dostawy mikrosfery.

Raport bieżący nr 51/2010
Raport miesięczny za czerwiec 2010.

Raport bieżący nr 50/2010
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu New Connect.

Raport bieżący nr 49/2010
Wygaśnięcie czasowego ograniczenia zbywalności akcji.

Raport bieżący nr 48/2010
Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H i ich akcji.

Raport bieżący nr 47/2010
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący nr 46/2010
Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Raport bieżący nr 45/2010
Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii H.

Raport bieżący nr 44/2010
Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Raport bieżący nr 43/2010
Raport miesięczny Eko Export S.A. za maj 2010.

Raport bieżący nr 42/2010
Zmiana prognozy przychodów i zysków na 2010r.

Raport bieżący nr 41/2010
Uzgodnienie długoterminowego kontraktu ramowego z Parterem Amerykańskim na dostawy mikrosfery.

Raport bieżący nr 40/2010
Korekta pomyłki drukarskiej.

Raport bieżący nr 39/2010
Publikacja informacji dot. Subskrypcji i zasad przydziału akcji serii H.

Raport bieżący nr 38/2010
Podpisanie długoterminowego kontraktu ramowego na dostawy mikrosfery dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej.

Raport bieżący nr 37/2010
Kolejne zamówienie od koncernu OMYA.

Raport bieżący nr 36/2010
Podpisanie krótkoterminowego zamówienia na dostawy mikrosfery dla Partnera handlowego z UE.

Raport bieżący nr 34/2010
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2009r.

Raport bieżący nr 33/2010
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 31/2010
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z prawem poboru.

Raport bieżący nr 30/2010
Korekta prognozy finansowej na rok 2009.

Raport bieżący nr 29/2010
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 28/2010
Raport miesięczny Eko Export S.A. za kwiecień 2010.

Raport bieżący nr 27/2010
Współpraca z koncernem skandynawskim.

Raport bieżący nr 26/2010
Złożenie wniosku do Sądu o rejestrację.

Raport bieżący nr 25/2010
Korekta raportu bieżącego numeru 24/2010.

Raport bieżący nr 24/2010
Zakończenie emisji akcji serii G.

Raport bieżący nr 23/2010
Zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym doradcą.

Raport bieżący nr 22/2010
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej.

Raport bieżący nr 21/2010
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący nr 20/2010
Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr 19/2010
Raport miesięczny za marzec 2010.

Raport bieżący nr 18/2010
Podpisanie umowy o świadczenie usług związanych z uplasowaniem akcji serii G.

Raport bieżący nr 17/2010
Podpisanie umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr 16/2010
Spotkanie w sprawie certyfikacji mikrosfery dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej.

Raport bieżący nr 15/2010
Podpisanie umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr 14/2010
Kontrakt ramowy na dostawy mikrosfery na rynek USA.

Raport bieżący nr 13/2010
Realizacja umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr 12/2010
Zawarcie umowy kredytowej.

Raport bieżący nr 11/2010
Podpisanie umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr 10/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 9/2010
Sprostowanie pomyłki drukarskiej w raporcie bieżącym nr 7/2010.

Raport bieżący nr 8/2010
Korekta prognozy finansowej na rok 2009.

Raport bieżący nr 7/2010
Raport miesięczny za luty 2010.

Raport bieżący nr 6/2010
Zamówienie dostaw mikrosfery na rynek USA na II kwartał 2010r.

Raport bieżący nr 4/2010
Raport miesięczny Eko Export S.A. za styczeń 2010r.

Raport bieżący nr 3/2010
Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I kwartał 2010r.

Raport bieżący nr 2/2010
Harmonogram przekazywania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 1/2010
Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I kwartał 2010r.