EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Wizyta technologów Koncernu z branży metalurgicznej w Bielsku-Białej.
Data 2016-01-28

W dniach 25-26.01 odbyło się robocza wizyta technologów Koncernu z branży metalurgicznej w Bielsku-Białej. Tematem rozmów było określenie metodologii badań produktu z mikrosfery pod względem „wytrzymałości”. Po raz pierwszy w naszej historii dostaw mikrosfery zaistniał przypadek, że końcowy produkt w całości składa się z mikrosfery pomijając 8-10% udziału „spoiwa”. Ponieważ przez wiele lat współpracy z tym Koncernem sytuacja była inna, udział mikrosfery w produkcie gotowym był mniejszy niż 50%, zaistniała konieczność zmiany metodologii badań laboratoryjnych u dostawców mikrosfery.
Równocześnie Koncern znacząco rozbudował własne laboratorium badawczo – rozwojowe które uściśliło końcowe, najważniejsze parametry oczekiwane przez Koncern w odniesieniu do mikrosfery.
Otrzymaliśmy do badań kilka form jak też „spoiwo” które jest używane przez naszego klienta. Wykonaliśmy w obecności technologów Koncernu wzory i zostały ściśle określone procedury badań, każdej palety wysyłanej do wszystkich zakładów na świecie z Grupy Koncernu do których Eko Export dostarcza mikrosferę.
Dodatkową trudnością w dostawach był fakt, że przy stosowaniu kilku receptur na poszczególne wyroby stosowane były trzy różne mikrosfery. Obecne próby mają doprowadzić do tego by zastosować jeden rodzaj mikrosfery przy różnych stosowanych  „spoiwach”.  Te działania zostały już zapoczątkowane.

Już w czasie badań odbyło się telekonferencja z Dyrektorem ds. zamówień Koncernu i zostały podjęte decyzje w sprawie dostaw na rok 2016 począwszy od lutego. Sprawy te trwały dla tego tak długo, gdyż zmiana produkcji w Koncernie i przejście na zupełnie nowy produkt wymagało wiele pracy i zmian technicznych, technologicznych i logistycznych.
Powstały nowy produkt na bazie wspólnych doświadczeń, będzie od „zaraz” wysyłany do Koncernu i jesteśmy przekonani, że wszystko zostanie zaakceptowany, przez co znacząco zwiększy się zakres naszych dostaw w roku 2016.