EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Aktualne informacje o Spółce
Data 2016-03-15

W związku z licznymi pytaniami naszych Akcjonariuszy przekazujemy aktualne informacje ze Spółki.

1. Partner Strategiczny

Jednym z elementów strategii Eko Export jest pozyskanie inwestora strategicznego, który wesprze Spółkę w rozwoju oraz dalszej ekspansji międzynarodowej. W związku w powyższym na początku stycznia odbyło się spotkanie z partnerem strategicznym (jednym z listy firm, które podpisały dokument o poufności), które dotyczyło zarówno rozmowy na temat możliwej współpracy operacyjnej jak również analizy możliwych opcji strategicznych.  Jesteśmy w ciągłym kontakcie z potencjalnym partnerem i odpowiadamy na szereg pytań dotyczących działalności operacyjnej Eko Export.
Aktualnie toczą się rozmowy z kilkoma globalnymi partnerami strategicznymi. Zależy nam na tym, aby wybrać partnera, który najlepiej będzie mógł wesprzeć rozwój spółki, więc skrupulatnie i dokładnie analizujemy wszelkie scenariusze. Z uwagi na podpisane przez nas zobowiązania dotyczące zachowania poufności nie możemy na tym etapie powiedzieć więcej, jednakże wierzymy, że rozmowy zakończą się sukcesem i pozytywnie wpłyną na przyszłość oraz wartość Eko Export.

2. Inwestycja w Astanie

Od czasu ostatniej naszej informacji na temat naszej inwestycji w Astanie po okresie Świąt w Polsce i następnie w Kazachstanie, aktualny stan prac wgląda następująco.
Zostało wykonane, zapłacone i już działa drugie alternatywne źródło zasilania w energie elektryczną.
Częste awarie linii elektrycznej nie tylko stwarzały duże problemy w działalności zakładu, ale też zagrażały bezpieczeństwu współpracy naszej linii technologicznej z elektrownią. Problem ten został więc skutecznie rozwiązany.
W ostatniej informacji dotyczącej prac projektowych dotyczących wszystkich, ostatecznych zmian narzuconych przez Instytut, projektantów elektrowni doszedł jeszcze projekt wzmocnienia estakad.
Jest to efekt ekspertyzy, którą zleciliśmy na wniosek Instytutu, a która została wykonana, a prace zostały zapłacone. Na skutek istotnych zmian w zasilaniu naszej linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery nasz główny Projektant został zmuszony do zmian projektu systemu zbioru mikrosfery w zbiorniku wejściowym V=200m3, jak też w trzech zbiornikach v=470 m3, jak też zaprojektowania systemu ogrzewania parą chroniącego wszystkie zbiorniki przed zamarznięciem w zimie.
Projekty te zostały bardzo szybko i sprawnie wykonane przez mającą duże doświadczenie w tych pracach firmę polską. Planujemy też, że Firma ta będzie wykonawcą prac objętych projektem. Firma ta wykona też cześć prac związanych z tym projektem w zakresie automatyki.
Jak Państwo widzicie zakres prac projektowych i wykonawczych oraz połączonej z tym automatyką jest bardzo duży. Nieplanowane koszty z tym związane są też niemałe a Spółka je stale ponosi.
Jednak jesteśmy teraz już pewni, że zdecydowana większość tych prac była konieczna i ich wykonanie nie tylko wpłynie na szybkie uruchomienie linii technologicznej, ale też pozwoli na bezpieczną prace zakładu w okresie zimowym, a w konsekwencji doprowadzi do szybkiego i dużego pozysku mikrosfery w naszej innowacyjnej technologii.
Zainteresowanie naszą inwestycją kolejnych Grup Energetycznych nie tylko z Kazachstanu jest duże i jesteśmy przekonani, że tylko kwestią czasu jest budowa kolejnych tego typu zakładów.
Wiemy, że część Akcjonariuszy uważa, że tempo prac nie jest szybkie. Trudno, taka zawsze jest rola pionierów i przy tak trudnym projekcie, takie zmiany nie są niczym nadzwyczajnym, podobnie jak opóźnienia czasowe. Jeszcze raz przypominamy, że to jest pierwsza tego typu instalacja na świecie, gdzie powstanie najczystsza z możliwych mikrosfer, w 100% powtarzalna i w bardzo dużych ilościach przy niewielkich kosztach pozysku, a następnie suszenia.
Te fakty mimo trudnej sytuacji na światowym rynku mikrosfer powinny napawać optymizmem.

3. Nowe bardzo interesujące zastosowanie mikrosfer.

Jednym z bardzo ciekawych i perspektywicznych zastosowań mikrosfer jest opatentowany i zastrzeżony proces pokrywania mikrosfer cienką powłoką srebra, złota, palladu, miedzi, cynku, platyny, irydu, niklu itp.
Gotowy produkt działa jak srebro w przewodnictwie elektrycznym i w odbiciu podczerwieni jednocześnie działa jak ceramika w izolacji cieplnej. Mikrosfery powlekane są bardzo refleksyjne i mogą wykazywać skuteczność ekranowaną 60 dB od 100 MHz do 25 GHz i więcej.
Niska gęstość cząstek oraz duża powierzchnia ułatwia powolne rozdzielanie fazowe w farbach, klejach w porównaniu do ciężkich metalowych i nieorganicznych wypełniaczy.
Mikrosfera ceramiczna pusta w środku stanowi doskonałe podłoże dla srebrnej powłoki metalowej, zapewnia wytrzymałość do 4000 psi a srebro ściśle przylega do ceramiki w przeciwieństwie do innych dostępnych podłoży.
Bardzo rzadko na świecie pojawiają się nowe technologie, które oferują tak wiele korzyści i rozwiązań w dzisiejszej dobie elektroniki, jak technologia powlekania mikrosfer srebrem czy innymi metalami. Jest to świat rozwiązań, które ogranicza tylko wyobraźnia.
Zastosowania:
Pojazdy: Redukcja lub eliminacja EMI z układów zapłonowych silnika, która może mieć wpływ na na komputer pojazdu i/lub systemy audio.
Komputer: Redukcja lub eliminacja EMI mających wpływ na sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia peryferyjne, komunikację kablową lub bezprzewodową pomiędzy różnymi urządzeniami, takimi jak drukarki, telewizory lub systemy audio
Konsument: Ekranowanie EMI do domowego sprzętu hi-fi, stereo/telewizorów/telefonów/systemów bezpieczeństwa. Niedrogie ekranowanie w celu zapobieżenia zakłóceniom EMI od urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak suszarki, golarki elektryczne, miksery, dmuchawy, wentylatory, klimatyzacja, itp.
Zastosowania przemysłowe: Ekranowanie EMI od błądzących skoków wysokiego napięcia lub mikrofalowych systemów antenowych.
Telekomunikacja: Ekranowanie dla systemów cyfrowych i komórkowych (wieże, anteny, urządzenia do monitoringu i pomiarów, ręczne urządzenia komunikacyjne) przed mikrofalami/EMI)
Egzekwowanie prawa/bezpieczeństwo: Elektroniczne środki zapobiegające podsłuchom.
Przemysł lotniczy i kosmiczny: Ochrona przed rozbłyskami słonecznymi i skokami napięcia. Ekranowanie EMI na wszystkich częściach lub wyposażeniu mających kluczowe znaczenie dla masy.
Samoloty: Ochrona przed uderzeniami pioruna w części kompozytowe. Ekranowanie przed EMI urządzeń komputerowych i komunikacyjnych.
Zastosowania medyczne: Ochrona sal operacyjnych w celu ekranowania EMI przed zagubionymi lub nadmiarowymi sygnałami pochodzącymi z innego środowiska. Zapewnia ekranowanie EMI niezbędne dla zachowania pracy systemu monitorowanie funkcji organów człowieka.
Placówki gastronomiczne: Powłoki przewodzące do papierowych, plastikowych lub ceramicznych narzędzi kuchennych i pojemników, umożliwiające prawidłowe przyrządzenie żywności w kuchenkach mikrofalowych.
Pojazdy: Absorbenty radarowe, tworzywa sztuczne, wyściółki, uszczelniacze , itp.
Samoloty: Absorbenty podczerwone, radarowe, absorbenty wielowidmowe, typu stealth, powłoki, płytki, kompozyty lotnicze
Statki/łodzie: Absorbenty podczerwone, radarowe, absorbenty wielowidmowe, typu stealth, farby, płytki, kompozyty Przechwytywanie narkotyków, itp.
Wojskowość: Tkaniny kamuflażowe przed podczerwienią, siatki, kamuflaż osobisty, farba do twarzy, kosmetyki
Projektowanie obwodów i chipów: Eliminowanie przenikania, zakłóceń.
Podczerwień, radar: system naprowadzania pocisków, kamery termowizyjne do obrony powietrznej, lądowej i morskiej.
Płytki, farby, tworzywa sztuczne, materiały, tkaniny, siatki... i wiele więcej.
Jak z tego widać duża część dotyczy problemów obronności, a więc na pewno wiele zastosowań jest jeszcze  objęta embargiem informacyjnym.
W tym całym kontekście nasza linia technologiczna w Astanie ze względu na czystość produktu, powtarzalność i planowane duże ilości powinna też być oceniona z innej perspektywy.

4. Zamówienia i sprzedaż.

Po wizycie technologów z Koncernu z branży metalurgicznej, o której informowaliśmy w dn. 28 stycznia 2016 wykonaliśmy szereg prób i badań oraz wysłaliśmy ładunki do badań przemysłowych.
Wg otrzymanych opinii badania wypadły dobrze i nasze produkty zostały zaklasyfikowane do wszystkich aktualnych receptur stosowanych przez koncern.
Zostaliśmy powiadomieni zarówno przez dział technologiczny jak i Szefa sprzedaży koncernu, że ilości dostarczane przez Eko ulegną znacznemu zwiększeniu.
Ze względu jednak na fakt, że sam proces logistyczny wprowadzający nowe receptury jest skomplikowany i czasochłonny liczymy, że nastąpi to dopiero od drugiego kwartału, ale za o ilości powinny stale się zwiększać.
Jeśli chodzi o zamówienia z firmy z branży samochodowej, to pozytywnie wypadły próby przemysłowe z jednego rodzaju materiału dostarczanego przez nas.
Poproszeni zostaliśmy o dostarczenie jeszcze jednej partii do badań przemysłowych lepszego jakościowo, a więc droższego materiału i to wykonaliśmy. Czekamy teraz na efekty kolejnej próby i decyzję Partnera.
Sprzedaż mikrosfery za pierwsze dwa miesiące 2016 roku jest nadal większa od sprzedaży w latach 2013-2015.
Ilości białej mikrosfery w tym roku (styczeń-luty) wykazują dobre proporcje i przekraczają 50% całej sprzedaży w tym okresie.
Również ilości sprzedanych drobnych, a więc dużo droższych frakcji są też dobre, bo powyżej 30% licząc od całości sprzedaży.
Mamy nadzieję, że uruchomienie naszego zakładu w Astanie, mimo nieplanowanych dużych dodatkowych kosztów i opóźnień, w połączeniu z informacją o stale rosnącym zapotrzebowaniu w różnych bardzo atrakcyjnych branżach zostanie dobrze przyjęte przez naszych Akcjonariuszy.

Życzymy Państwu Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic