EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Bieżące aktualności ze Spółki.
Data 2016-06-23

Bieżące aktualności ze Spółki.

1. Audyt procedur i jakości produktu Spółki z branży odlewniczej
W dniu 22.06.2016 w siedzibie Spółki Eko Export S.A. odbyła się zaplanowana wizyta naszego Partnera firmy Mine Feuerfest GmbH & Co. KG oraz przedstawicieli naszego nowego Klienta z branży odlewniczej w celu wykonania audytu procesu produkcyjnego oraz procesu kontroli jakości oferowanej przez Eko Export mikrosfery. Nasze produkty znajdują zastosowanie w produkcji wlewek dla odlewów stalowych.
W pierwszym półroczu 2016 roku do zakładów nowego Klienta w Niemczech i USA wysłaliśmy dwa produkty z mikrosfery w łącznej ilości 110 ton. Ponieważ do tej pory byliśmy jednym z dwóch dostawców (drugim była firma azjatycka, która nie przeszła audytu) w2016 roku, po uzyskaniu pozytywnych wyników wczorajszych badań i kontroli procedur od drugiego półrocza 2016 będziemy jedynym dostawcą mikrosfer dla tego Klienta.
Ze strony odbiorcy udział w audycie wzięli dwaj technolodzy odpowiedzialni za jakość produktów i z ich strony nie było żadnych uwag  i zastrzeżeń do stosowanych u nas procedur, jak też uwag do jakości obu dostarczanych produktów. Ustalono, że część kontroli prowadzonych do tej pory w Niemczech przejmie Eko Export i będziemy je wykonywali w Polsce.
W związku z bardzo pozytywnymi ocenami audytorów liczymy na zwiększenie ilości odbiorów mikrosfery w drugim półroczu, jak też w 2017 roku.

2. Zapowiedziana wizyta po konferencji Oilfield Minerals&Markets
Również w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych odbyło się umówione spotkanie po konferencji w Houston z firmą z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Zarówno nasz zakład produkcyjny w Bielsku-Białej, jak i nasza innowacyjna technologia na nowej linii mieszania oraz laboratorium kontrolne wywarło na naszych gościach bardzo dobre wrażenie.
Ustalono, że w szybkim czasie nasz nowy Partner złoży ofertę współpracy na Bliskim Wschodzie. Nasze biuro exportu do tego czasu zbada możliwości dostaw przez portu w Gdyni, Treście i Genui. Obie strony widzą możliwość podpisania umowy na dostawy produktów oferowanych przez Eko Export do krajów Płw. Arabskiego dla potrzeb cementowania odwiertów w branży ropy i gazu.

3. Kolejna wizyta związana z rozmowami naszych Przedstawicieli po konferencji w Houston.
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie robocze, które wstępnie było umówione na konferencji w Houston. Odwiedził nas przedstawiciel globalnego dostawcy produktów i usług wiertniczych dla przemysłu ropy i gazu z Houston (USA). Dostarczają takie produkty jak:
- chemikalia do cementów
- chemikalia stymulujące
- chemikalia produkcyjne.
Wizyta w naszym zakładzie produkcyjnym wypadła bardzo dobrze. Duże wrażenie na naszym gościu zrobiła nasza innowacyjna technologia mieszania.
Omawiano wstępnie możliwość wykorzystania naszej linii mieszania do ewentualnego zmieszania na miejscu w Polsce naszej mikrosfery z innym składnikiem mineralnym do cementów, którego dostawcą jest firma z Houdson.
Ustalono, że nasz nowy potencjalny klient prześle nam specyfikację wyrobów z mikrosfery jakich oczekują od Eko Export, jak też metodologię badań i testów na wytrzymałość. Przedstawiciel firmy amerykańskiej ma bardzo duże doświadczenie związane ze stosowaniem mikrosfery jako dodatku do cementu. Przez 17 lat był szefem w laboratorium badawczym w koncernie Schlumberger.
W mieszance betonowej z użyciem mikrosfer najważniejsze, wręcz kluczowe parametry to jakość i ściśle z tym związana powtarzalność produktu.
Właśnie te parametry w pełni gwarantuje nasza innowacyjna, automatyczna linii do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
Informacja o naszej technologii i inwestycji w Kazachstanie była głównym powodem tak szybkiej wizyty w Polsce. W tym przypadku też liczymy na długą i owocną współpracę.

Jesteśmy przekonani, że te wizyty przyczynią się w niedalekiej przyszłości do zwiększenia sprzedaży naszych produktów, jak też do zwiększenia rozpoznawalności Eko Export w świecie.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic