EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Aktualnie prowadzone prace w zakładzie w Astanie – czerwiec 2016
Data 2016-06-27

Aktualnie prowadzone prace w zakładzie w Astanie – czerwiec 2016:

1. Projektowanie rurociągu powrotnego z zakładu do „bagierni” w Elektrowni przez Instytut w Ałmatach.

2. Projektowanie obiektu (obudowy podłączenia) w miejscu „wcinki” o pow. 36 m2 do rurociągu elektrowni wraz z elektrozaworami, które tam będą zamontowane.
Oba projekty są już gotowe, zatwierdzone przez Dyrekcję elektrowni. Zostały one przesłane do potencjalnych wykonawców w celu przygotowania kosztorysów wykonawczych.
W pierwszej kolejności ma być wykonany rurociąg powrotny. W celu przyspieszenia właśnie tych prac jednym z warunków wyboru oferenta jest by przy rurociągu pracowały jednocześnie trzy brygady. Jedna brygada będzie pracować od strony naszego zakładu w kierunku elektrowni, druga na terenie elektrowni od strony bagierni w stronę naszego zakładu a trzecia brygada będzie wykonywała rurociąg na terenie bagierni.
Ten sposób prac powinien spowodować, że prace nad całym rurociągiem będą szybciej skończone. Ocieplenie rur, jak też montaż obiektu w miejscu podłączania do rurociągu może być wykonywany w późniejszym czasie już po uruchomieniu linii technologicznej.
Rury potrzebne do rurociągu są już zakupione, także prace powinny się rozpocząć zaraz po podpisaniu umów z wykonawcami, tj. najpóźniej w 27 tygodniu kalendarzowym.

3. Projekt rurociągu na gorąca wodę konieczną do ogrzewania rezerwuarów linii technologicznej, jak też hali, gdzie znajduje się linia suszenia.
Projekt jest gotowy, wykonawca wytypowany i prowadzi on konsultacje z Elektrownią dotyczące podłączeń na terenie elektrowni.
We wszystkich rezerwuarach linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery zostały zaprojektowane „wężownice” do ogrzewania mieszanki wodno-popiołowej w okresie zimowym. Wykonawca rurociągu zaprojektuje też i wykona wymienniki ciepła na terenie zakładu w Astanie. Elektryczna wytwornica pary, która miała do tej pory ogrzewać zbiorniki ze względów bezpieczeństwa np. w przerwach w dostawie prądu zostanie zlikwidowana, gdyż gorąca woda dostarczana z Elektrowni zapewnia ogrzewanie w sytuacji braku prądu.

4. Pompy jak i rury do rurociągu powrotnego z zakładu w Astanie do „bagierni” elektrowni oraz pompy wewnętrzne między rezerwuarami są zakupione i zatwierdzone do pracy przez instytut. W czasie prac projektowych wynikających z zastrzeżeń Instytutu i z zaleconej zmianą koncepcji zrzutu pozostałej po odłowieniu mikrosfery pozostałej pulpy wodno-popiołowej zamiast na lagunę do „bagierni” elektrowni i związanym z tym postojem naszej linii technologicznej Zarząd Spółki zdecydował, by wykorzystać ten czas do wykonania pewnych modernizacji w linii technologicznej. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że linia ta jest pierwszą tego typu instalacją na świecie i jako prototyp podlegać może różnym zmianom praktycznie we wszystkich fragmentach technologii.
Mieliśmy do czynienia z dwom takimi fragmentami. Pierwszy dotyczył zmodernizowania, sposobu pozyskiwania mikrosfery w rezerwuarze wejściowym V=200m3, jak też w rezerwuarach V=470 m3.
W tych zbiornikach zostaną zamontowane urządzenia pozwalające zmaksymalizować ilości pozyskiwanej mikrosfery, jak też powodujące łatwiejsze jej „odławianie” i „przesyłanie”, aż do hali gdzie zlokalizowana jest „suszarnia”. Zamontowane zostaną też zgarniacze na dnie zapobiegające „osiadaniu” dużych ilości popiołu i ułatwiające wypompowanie go z rezerwuarów. W rezerwuarze wyjściowym nie będzie już pozyskiwana mikrosfera, gdyż całość zostanie zebrana w zbiorniku wejściowym V=200m3 i w rezerwuarze V=470m3. Wszystkie te prace będą zakończone w czerwcu.
Ze zrozumiałych powodów nie wyjaśniamy dokładnie całości zmian we wszystkich rezerwuarach.
Prace koncepcyjne dotyczące tej sprawy były prowadzone w Spółce już od dłuższego czasu, gdyż uznaliśmy, że „stare” rozwiązanie nie odpowiada poziomowi techniki dotyczącej separacji na dzień dzisiejszy.
Praktycznie cały system separacji i następnie „przepływu” pozyskanej mikrosfery już od hali suszarni został zmieniony i zastosowano nasze autorskie rozwiązania. Były one oczywiście konsultowane z naszym Głównym Projektantem i zyskały jego pełną aprobatę jak tez były konsultowane i akceptowane przez Instytut Naukowy w Polsce.
Drugi fragment modernizacji dotyczył już ostatniego „węzła” to znaczy zmniejszenia stopnia wilgotności pozyskanej mikrosfery. Zarówno w projekcie jak i w wniosku patentowym ten „węzeł” od początku wzbudzał nasze wątpliwości gdyż nie przystawał do całości rozwiązania. Po pierwsze znajdował się on poza halą suszarni co w okresie zimowym mogło stwarzać problemy a po drugie był mało efektywny. Okazuje się, że mikrosfera jako specyficzny produkt naturalny jest bardzo trudna zarówno w transporcie wodnym, jak i w procesie odwodnienia.
Przeprowadziliśmy na terenie Europy szereg prób u bardzo renomowanych producentów, ale żadne urządzenie stosowane z bardzo dobrymi efektami do różnych produktów mineralnych nie poradziło sobie z odwodnieniem mikrosfery.
Dlatego zastosowaliśmy, mamy nadzieję, że tylko czasowo znowu nasze rozwiązanie. Jest ono aktualnie montowane na naszej hali w części magazynu surowca i powinno zapewnić spokojną pracę w okresie zimowym. Te prace są w zasadzie zakończone.
Równocześnie trwają dalsze rozmowy z dwoma firmami z Europy Zachodniej, które deklarują „dopasowanie” swoich bardzo nowoczesnych urządzeń na miarę XXI wieku do zastosowania w naszej linii technologicznej dotyczących „odwodnienia” mikrosfery przed procesem suszenia. Mamy nadzieję, że to nastąpi i ten ostatni „węzeł” będzie stosunkowo szybko wymieniony na nowe urządzenie. Podkreślamy jednak, że rozwiązania, które planujemy zastosować w tym ostatnim fragmencie mają, już tylko można powiedzieć, znaczenie kosmetyczne.

5. Zmiany zastosowane w rezerwuarach wejściowym, wyjściowym jak i w rezerwuarach V=470m3 będą już posiadały własną automatykę, która tylko zostanie „wpięta” do całego systemu automatyki w linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie. Całość prac związana z automatyzacją zostanie zakończona po uruchomieniu instalacji.

6. Zakończone zostały wszystkie sprawy związane z koniecznością nowych połączeń między wszystkimi rezerwuarami w naszej instalacji. Zmiany te były konieczne ze względu na zmianę koncepcji zrzutu pozostałej części pulpy wodno-popiołowej, nie na lagunę a do „bagierni” elektrowni. Prac tych było stosunkowo dużo i obecnie instalacje wewnętrzne spełniają wszystkie wymagania Instytutu.

7. Pod koniec trzeciego kwartału zostaną zakończone prace, które konieczne są do odbioru technicznego hali a mianowicie instalacja wentylacji, montaż systemu przeciwpożarowego, uruchomienie ogrzewania hali oraz zakup i montaż generatora prądu.
Generator jest konieczny (szczególnie zimą), by w czasie ewentualne awarii zasilania móc wypompować mieszankę wodno-popiołowej z rezerwuarów. Tu musimy zaznaczyć, że od czasu podłączenia nowego transformatora zasilanego z drugiego źródła nie wystąpiły żadne awarie prądu.

Wszystkie te prace nie są bezpośrednio związane z uruchomieniem linii technologicznej do automatycznego pozyskiwania mikrosfery.

Planujemy, by wszystkie konieczne, końcowe próby przeprowadzić w sierpniu, tak by uruchomienie naszej nowatorskiej automatycznej linii do pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z elektrowni nastąpiło jeszcze w III kwartale br.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic