EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacje dotyczące prac przy inwestycji w Astanie
Data 2016-10-05

Prace dotyczące ostatniego fragmentu naszej inwestycji w Astanie przebiegają sprawnie i bez większych problemów.

Ponieważ byliśmy zmuszeni dokonać pewnych korekt w harmonogramie prac, jak też wystąpiły pewne utrudnienia, których nie dało się przewidzieć, całość zadania nie udało się wykonać we wrześniu.

W elektrowni, co jest normalną rzeczą w tak dużych zakładach przemysłowych, stale trwają prace modernizacyjne, bieżące remonty czy drobne awarie, które trzeba w trybie pilnym usunąć.
Z tych właśnie powodów wystąpiło kilka sytuacji, gdzie na trasie przebiegu naszego rurociągu pracowały inne firmy na zlecenie elektrowni i do czasu zakończenia ich działań na tych odcinkach nie mogliśmy pracować. Uzgodnienie bezkolizyjnej pracy doprowadziło do kilkunastu dni opóźnienia.
Planowane na październik wykonanie ocieplenia rurociągu rozpoczęliśmy już we wrześniu i zakończymy prace około połowy października. Wykonano w całości najtrudniejszy fragment rurociągu na terenie „bagierni” w Elektrowni. W całości jest wykonany obiekt przyłącza „naszego” rurociągu do rurociągu z pulpą wodno-popiołową. Jest to budynek o wymiarach 12m x 3m x 3m obudowany płytami panelowymi z doprowadzoną instalacją elektryczną i instalacją sterowania.
Gotowy jest też rurociąg od obiektu przyłącza do naszego zakładu.

Trwają jeszcze tylko końcowe prace przy kładzeniu rurociągu od ogrodzenia elektrowni do naszej linii technologicznej.

Generalny wykonawca określa zakończenie prac na drugą dekadę października br.

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic