EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Kluczowa linia w Astanie już działa
Data 2016-11-14

W dniu 24 października 2016 r. uruchomiona została druga część sztandarowej inwestycji Eko Export w Astanie. Dzięki opatentowanej technologii DMC (Direct Microsphere Collection), po raz pierwszy w historii przemysłowego wykorzystania mikrosfery surowiec po wydzieleniu z mieszanki wodno-popiołowej trafia bezpośrednio z elektrowni do linii pozyskiwania mikrosfery.

Długoterminowa przewaga konkurencyjna Eko Export jest oparta o intensywne inwestycje w badania i rozwój. Opracowanie technologii DMC (Direct Microsphere Collection) było samo w sobie poważnym zadaniem inżynierskim. Dopiero jednak wdrożenie naszego wynalazku stanowiło prawdziwe wyzwanie. Zakład Eko Export w Astanie jest podłączony do strategicznej dla gospodarki Kazachstanu elektrowni TEC-2. Z tego względu projektowane rozwiązanie nie mogło w najmniejszym stopniu zakłócać rutynowej pracy elektrowni. Musieliśmy również spełnić bardzo rygorystyczne wymogi stawiane wszelkim inwestycjom strategicznym. Wiemy, że nasi inwestorzy i partnerzy z dużą uwagą śledzili postępy wdrożenia w Astanie. Dziś możemy powiedzieć, że nasz kluczowy projekt wszedł w fazę eksploatacji. Dojście do pełnych mocy produkcyjnych wymaga jeszcze pracy, ale żadne z tych działań nie stanowią już dla nas istotnego wyzwania. Jeszcze jest zbyt wcześnie, by informować o ilościach mikrosfery pozyskiwanej dzięki nowej linii. Musimy wykonać jeszcze sporo pomiarów i dostosować automatykę i oprogramowanie naszej fabryki do specyfiki funkcjonowania elektrowni. Traktujemy te działania już jako część rutynowej fazy eksploatacji. Pozwala to na skierowanie potencjału naszego działu rozwoju na kolejne projekty. Trzy duże elektrownie w Kazachstanie już są zainteresowane naszą opatentowaną technologią. Widzimy również możliwość wdrożenia podobnej instalacji w Polsce. Niebawem ruszamy również z pracami badawczymi nad produkcją ultra wytrzymałych mikrosfer.

Instalacja oparta o technologię DMC to przełom na światowym rynku mikrosfery. Czysta mikrosfera, nieskażona biologicznie i chemicznie poprzez zanieczyszczenia w stawie osadowym nadaje się do nowych, bardziej wymagających zastosowań. Nowa linia daje nam również możliwość większej elastyczności w kształtowaniu polityki cenowej, w szczególności w zastosowaniach premium, gdzie klienci chętnie płacą wyższą cenę za stałą, wysoką jakość. Dzięki technologii DMC jesteśmy obecnie jedynym zakładem na świecie, który ma możliwość pozyskiwania mikrosfery w sezonie zimowym i to w bardzo dużych ilościach. Uruchomienie nowej linii jest również ważnym sygnałem dla naszych potencjalnych partnerów strategicznych. Apetyt na zawieranie aliansów strategicznych jest niewspółmiernie wyższy, gdy innowacyjna technologia jest już wdrożona i gdy kluczowe ryzyka są wyeliminowane. Dotychczas składaliśmy wiarygodne obietnice. Dziś dostarczyliśmy rezultat.

Dla przypomnienia pierwsza część inwestycji w Astanie obejmowała budowę zakładu o powierzchni ok. 2000 m2 wraz z biurami, magazynami i częścią socjalną. Pierwszy moduł inwestycji stanowiła nowoczesna, autorska linia susząco-pakująca opracowana przez Eko Export. Linia ta została oddana do eksploatacji w 2015 roku. Mimo, iż projekt był prowadzony w odległym o 5,5 tys. kilometrów Kazachstanie, to pierwszy moduł inwestycji nie stanowił nadprzeciętnego wyzwania. Dopiero drugi moduł – linia bezpośredniego pozyskiwania mikrosfery DMC – wymagał nadzwyczajnej koncentracji zasobów technicznych i finansowych spółki.

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic
Dyrektor ds. rozwoju biznesu – Zbigniew Bokun