EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
List do Akcjonariuszy z dn. 19.09.2017r.
Data 2017-09-19

W nawiązaniu do licznych pytań akcjonariuszy skierowanych do Spółki publikujemy następujące wyjaśnienia.

1. Środki z emisji akcji w ramach kapitału docelowego zostały przeznaczone do rozliczenia długu Spółki względem jej Akcjonariuszy – Założycieli, którzy udzielili Spółce nieoprocentowanego finansowania, w wysokości ok. 7,1 mln zł. Udzielone wsparcie pozwoliło na ukończenie przez Spółkę inwestycji w Astanie.
Wynikiem spłaty zobowiązań poprzez podniesienie kapitałów własnych Spółki, jest znaczący wzrost akcji posiadanych przez Założycieli, co wzmocni ich pozycję w Akcjonariacie Spółki. Dodatkowo nastąpi znaczące zmniejszenie zobowiązań spółki w strukturze pasywów, co bezpośrednio wpłynie na  poprawę relacji długu w stosunku do kapitałów własnych oraz poprawi wskaźnik ogólnego zadłużenia.  Podniesienie kapitałów oraz jednoczesna spłata długu umożliwi realizację celów strategicznych spółki.

2. Informujemy, że raport w sprawie wstępnych przychodów będzie opublikowany w dniu 2.10.2017r.
Przychody za dwa miesiące, tj. lipiec i sierpień 2017 r. potwierdzają nasze prognozy i są o ca. 80% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2016 roku.

3. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od dużego Koncernu chemicznego, że po negocjacjach handlowych zostaliśmy wybrani na ich dostawcę.
We wrześniu br. Zostanie przeprowadzony audyt w naszym zakładzie produkcyjnym, który przeprowadzi kierownik Działu Jakości Łańcucha Dostaw. Jeśli audyt wypadnie pozytywnie, a o tym jesteśmy przekonani, to dostawy rozpoczną się od początku 2018 roku i powinny mieć charakter wieloletni.
Koncern jest światowym liderem w swojej branży a produkty swoje od wielu lat dostarcza m.in. dla ekip biorących udział w wyścigach samochodowych „Formuły -1”.
Zakład Koncernu w Skandynawii będzie obsługiwał nasz Partner ze Szwecji zaś zakłady w pozostałych częściach Europy będą obsługiwane z Bielska-Białej. Kontrakt powinien być podpisany w czwartym kwartale br.


Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu