EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Data 2017-09-20

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy dodatkowe wyjaśnienia i informacje o Spółce.

1. Oprócz przedstawionych danych w raporcie bieżącym nr 39/2017 podpisany Przez Eko Export Aneks do umowy kredytowej spowoduje zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z obsługą kredytów bankowych. Spółka w sposób znaczący poprawi płynność finansową oraz znacznie zmniejszy obciążenia każdej produkowanej tony mikrosfery. Z prowadzonej na bieżąco analizy wydatków związanych z produkcją mikrosfer wynika, że wydłużenie terminu spłaty kredytu spowoduje zmniejszenie wydatków na tonę produkowanej mikrosfery aż o 29%.

2. Informujemy, że w dniu 27 września 2017 będziemy mieli w Bielsku-Białej wizytę dużej firmy z Japonii, która chce być przedstawicielem handlowym Eko Export na rejon Azji.
Firma ta ma dwa kierunki działania: produkcja maszyn specjalistycznych oraz drugi branża wypełniaczy w bardzo szerokim zakresie.
Są to wypełniacze do tworzyw sztucznych, budownictwa, farb, tynków, produktów z gumy, farmaceutyczne, ceramiczne, żywice funkcjonalne, kleje oraz do wyrobów zaawansowanych technologii.
Wizyta ta jest efektem udziału Eko Export w targach European Coating Show w Norymbergii.
Od dłuższego czasu była prowadzona korespondencja mailowa i telekonferencje a wizyta to praktycznie końcowy etap tych działań.
O wynikach tych rozmów poinformujemy naszych Akcjonariuszy osobnym raportem bieżącym dopiero wtedy, gdy będą już efekty tych działań.

3. W nawiązaniu do informacji z dnia wczorajszego i po pytaniach Akcjonariuszy przedstawiamy dane liczbowe przychodów ze sprzedaży.

Lipiec -Sierpień 2017 Lipiec – Sierpień 2016
1 023 157 EUR 570 338 EUR

 
Przychody ze sprzedaży za cały trzeci kwartał 2016 wyniosły ca 1 153 tys. EUR.
Miesiąc lipiec-sierpień są to miesiące „urlopowe” a w dużych firmach, czy też w koncernach są w tym czasie przeprowadzane planowane przeglądy i remonty, co powoduje zatrzymanie produkcji lub zmniejszenie mocy produkcyjnych.
Statystycznie przychody ze sprzedaży w Eko Export są w tych miesiącach zdecydowanie niższe.

Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu