EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Informacje bieżące ze Spółki
Data 2017-10-20

Przekazujemy informacje bieżące o aktualnych działaniach w Spółce.

1. W dniu dzisiejszym został opublikowany raport bieżący informujący o otrzymaniu dofinansowania na projekt. Pn. „Innowacyjny sposób przygotowania mieszanek mikrosfer stosowanych w zaawansowanych procesach technologicznych”. Efektem tego projektu będzie bardzo nowoczesna skomputeryzowana linia produkcyjna (wraz z układem sterowania) mieszająca mikrosfery o różnych właściwościach o wydajności 3-4 ton/godz.
W skład linii wchodzić będzie zautomatyzowany układ pakowania mikrosfer do worków papierowych wraz z automatycznym paletyzowaniem i foliowaniem gotowych palet. Możliwe jest też pakowanie do big bagów.
Taka linia mieszania nie jest nigdzie na świecie stosowana i została objęta ochrona patentową na cały świat.


2. Zamówienia na 2018 rok.
Już pierwsze trzy zamówienia na 2018 rok opiewają na sumę 22,8 mln zł. Przypominamy tylko, że przychody całkowite w latach 2014-2016 wynosiły odpowiednio:
- 2014 rok – 22,3 mln zł
- 2015 rok – 20,4 mln zł
- 2016 rok – 20,4 mln zł.
Tak więc tylko trzy pierwsze raporty o zamówieniach na rok 2018 są już wyższe od całkowitych rocznych dochodów w tych latach.
Proszę pamiętać, że Eko na podstawie wygranego przetargu do Koncernu metalurgicznego będzie dalej kontynuowało swoje dostawy w 2018 roku. Aktualnie oczekujemy na wykaz planowanych ilości. Jeśli nie ulegną one zwiększeniu to orientacyjna kwota zamówienia wyniesie ca 7 mln zł.
Od kolejnego klienta firmy 3 A Composites, z którym mamy podpisany trzyletni kontrakt oczekujemy na szacunkowe ilości dostaw na rok 2018. Minimalna kwota rocznego zamówienia wynosi ca 2,1 mln zł.
Kolejny Partner, z którym mamy podpisany trzyletni kontrakt to Koncern z branży odlewniczej z zakładami w Europie i USA. Łączna kwota dostaw to ca 1,9 mln zł.
Łączna kwota zamówień na 2018 rok wynosi 33,7 mln zł.
Pod koniec listopada- początek grudnia br. Spółka będzie miała dokładne wielkości od Partnera – przedstawiciela handlowego z Niemiec i z Halliburtona, z którym pracujemy nad kolejnym dwuletnim kontraktem.
Zamówienia, które Emitent uzyska jeszcze w 2017 roku na przyszły rok będą na rekordowym poziomie w historii Spółki.
Spółka oczywiście będzie dalej pracowała nad uzyskaniem kolejnych kontaktów na 2018 rok.


3. Emitent informuje o planowanym podpisaniu listu intencyjnego z partnerem japońskim, które powinno nastąpić w ciągu kilku dni.
Współpraca z nowym partnerem została zainicjowana podczas wyjątkowo udanej tegorocznej ekspozycji Eko Export podczas targów European Coating Show w Norynberdze. Ze względu na wysokie wymagania jakościowe japońskiego rynku mikrosfer partner wyraził szczególne zainteresowanie technologa Direct Microsphere Collection (DMC) opracowaną i wdrożoną przez Eko Export.
Budowa globalnej sieci partnerstw jest ważnym elementem strategii Eko Export. Spółka nawiązuje kontakty z liderami dystrybucji mikrosfery na atrakcyjnych rynkach zapewniając tym samym możliwość szybkiego dotarcia do klientów końcowych.
We wrześniu partner Japoński odwiedził siedzibę Eko Export. Podczas spotkania zaprezentowana została technologia Eko Export oraz miały miejsce rozmowy dotyczące współpracy handlowej, technicznej i marketingowej.
Podpisany list intencyjny będzie potwierdzeniem obustronnej woli kontynuacji współpracy i wypracowania długoterminowego modelu współpracy handlowej. Jedną z wyzwań stojących przed przemysłem japońskim jest niepewność dostaw mikrosfery ze źródeł Chińskich i Indyjskich i obserwowane w ostatnim okresie ograniczenia dostaw oraz nieprzewidywane wahania cen. Dodatkowo długofalowa polityka Chin i Indii nakłada na producentów mikrosfery wysokie obostrzenia związane z ochroną środowiska. Eko Export zidentyfikowała możliwość wystąpienia tych zjawisk i od wielu lat stawia nacisk na strategię stabilnych cen, dużej dostępności towaru oraz zaawansowanej, przyjaznej dla środowiska technologii pozyskiwania mikrosfery. Powstałe okoliczności spowodowały skokową poprawę pozycji konkurencyjnej Eko Export.
Nowy partner jest liderem japońskiego rynku dystrybucji mikrosfery obsługującym między innymi klientów z branży metalurgicznej, budowlanej oraz farb i powłok. Firma została założona w latach czterdziestych dwudziestego wieku. Współpraca z tak uznanym podmiotem japońskim otwiera Eko Export potencjał powiększenia biznesu o ok. 2500 ton mikrosfery rocznie, głównie mikrosfer typu „tailor made materials”.
W kolejnym etapie nastąpi szczegółowa wymiana wiedzy pozwalająca na przygotowania specjalizowanej oferty mikrosfer dla rynku Japońskiego. Próbki odpowiednich asortymentów mikrosfery zostaną przedstawione potencjalnym klientom co otworzy możliwości do finalizacji kwestii handlowych już 2018 roku.
Poza współpracą na poziomie handlowym istnieje również zainteresowanie współpracą techniczną związaną z technologią Direct Microsphere Collection (DMC).

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu