EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Informacja dla Akcjonariuszy - Trend wzrostowy
Data 2017-10-26

Już cztery pierwsze zamówienia na rok 2018 w wysokości ca 25 mln zł świadczą wyraźnie o tym, że Eko Export jest w trendzie wzrostowym.
Od trzeciego kwartału widać wyraźny wzrost przychodów w porównaniu jednak do „słabych” lat 2015-2016. Prawdziwa poprawa wyników finansowych już przy stałych, dużych przychodach od początku roku będzie widoczna w 2018 roku.
Nasza technologia zarówno w zakładzie w Astanie, jak i w Bielsku-Białej została dostrzeżona przez klientów. Wysoko zaawansowane innowacyjne technologie stosują na świecie głównie duże firmy czy koncerny. Zarządzanie jakością na najwyższym światowym poziomie wyróżnia nas na tle konkurencji  - dlatego największe koncerny takie jak Halliburton (branża ropy i gazu) czy Koncern z branży metalurgicznej, czy też branży motoryzacyjnej są naszymi klientami.
Sprzedajemy coraz więcej produktów wysokomarżowych a  ilości te w 2018 roku znacząco wzrosną. W ostatnich dniach podpisaliśmy List Intencyjny z Partnerem z Japonii. Rynek Japonii czy też Korei Płd. Ma bardzo wysokie wymagania jakościowe i fakt, że to właśnie Eko zostało wybrane na dostawcę przez dużą japońską firmę notowana na Giełdzie w Tokio ma swoją wymowę.
W ostatnich latach przedstawiciele Eko Exportu prezentowali naszą ofertę na konferencjach branży wydobywczej ropy i gazu w Houston – Oilfield Minerals Market.
Rozpoczęte przy tej okazji (wiosną 2017) negocjacji z jednym z największych na świecie koncernów z Texasu (USA) w czasie których Koncern był zaznajomiony zarówno z inwestycja w Astanie, dalszymi innowacyjnymi działaniami prowadzonymi w Polsce, jak też z korzystnymi wynikami przetargów na dostawy mikrosfer (w tym rynek amerykański) oraz prowadzonymi w Spółce audytami.
Pozytywna ocena koncernu naszych przesyłanych próbek dwóch rodzajów mikrosfer mamy nadzieję szybko doprowadzi do otrzymania dużego zamówienia od tego Partnera. Rozmawiamy o trzy letnim kontrakcie.
Ustalono, że w perspektywie pół roku od rozpoczęcia dostaw Eko udzieli Koncernowi prawo wyłączności na ten innowacyjny produkt typu „tailor made materials”, który będzie wykonywany na jego konkretne zamówienie.
W celu dostosowania produktu do specyficznych potrzeb Koncernu bezpłatnie przekaże Eko swój unikalny zestaw urządzeń pomiarowo – badawczych wraz z instrukcjami i procedurami oraz udzieli pomocy merytorycznej w przeszkoleniu pracowników laboratorium Eko.
Działania te maja doprowadzić do tego, że kontrola jakości i procedury badań laboratoryjnych mikrosfery będą kompatybilne z obowiązującymi w Koncernie.
Przewidywany początek dostaw to maj-czerwiec 2018 a wielkości dostaw powinny być bardzo duże.

Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu