EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EKO EXPORT S.A. W SPRAWIE SPADKU KURSU AKCJI
Data 2018-05-11

W związku z obserwowanym w ostatnim czasie spadkiem kursu akcji Spółki EKO EXPORT S.A., Zarząd pragnie poinformować, że kondycja finansowa Spółki jest stabilna, a perspektywy na rok 2018 i lata kolejne bardzo obiecujące.
Zgodnie z przekazywanymi w ostatnim czasie informacjami, portfel zamówień na produkty EKO EXPORT na 2018 r. wynosi 43,3 mln zł. Jest to wartość istotnie większa niż wysokość przychodów spółki w latach 2014-2016 (wynosiły one odpowiednio 22,3; 20,4 i 20,4 mln zł) oraz łączna wartość przychodów w latach 2015-2016 (40,8 mln zł). Jednocześnie nieustannie pracujemy nad podpisaniem w najbliższym czasie kolejnych, bardzo atrakcyjnych kontraktów.
W 2018 r. spodziewamy się również odbudowy marż. Rok 2017 był okresem, w którym firma weszła na nowe rynki i była zmuszona konkurować ceną. Zbiegło się to z istotnymi zmianami kursów kluczowych walut, przez co marże uległy dodatkowemu obniżeniu. Zjawisko to miało negatywny wpływ na wyniki finansowe wszystkich polskich eksporterów.
W roku bieżącym zakładamy ustabilizowanie sytuacji kursowej. Nie planujemy również już agresywnych działań sprzedażowych. Wręcz przeciwnie, będziemy podnosili ceny naszych produktów.
Do poprawy marż dojdzie przede wszystkim ze względu na realizowane od dłuższego czasu działania strategiczne.
Dzięki modernizacji zakładu produkcyjnego w Astanie zwiększą się istotnie możliwości pozyskiwania mikrosfery, co otworzy pole do wzrostu produkcji oraz licznych optymalizacji. To strategiczny projekt firmy. Modernizacja powinna zakończyć się jeszcze w drugim kwartale. Plan na rok 2018 zakłada wzrost produkcji o ponad 80% r/r.
W marcu br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków unijnych wdrożenia bardzo nowoczesnej, skomputeryzowanej linii produkcyjnej wysokojakościowych mikrosfer. Szacujemy, że dzięki modernizacji czas potrzebny na pakunek i przygotowanie produktu do transportu spadnie o ok. 70 proc. przy jednoczesnym istotnym obniżeniu kosztów. Opracowane rozwiązania zostały już opatentowane. 
Przeprowadzane modernizacje mają stanowić m.in. również odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku co do jakości dostarczanych produktów. Rośnie zapotrzebowanie na mikrosfery produkowane zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta, a więc sprzedawane z zachowaniem dużo wyższych od produktów standardowych marż. Oczekujemy, że udział tego typu produktów w przychodach EKO EXPORT będzie systematycznie wzrastał. W połączeniu ze spodziewanym istotnym zwiększeniem przychodów, powinno to mieć bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Zarząd Spółki EKO EXPORT S.A.