EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja od Zarządu
Data 2018-07-12

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami Akcjonariuszy dotyczącymi kosztów zarządu (ogólnozakładowymi) Eko Export, Zarząd Spółki informuje, że:
1) Koszty zarządu  w poszczególnych latach miały następujące wartości :
- 2015 rok: 3,76 mln zł
- 2016 rok: 4,63 mln zł
- 2017 rok: 4,95 mln zł
- I kwartał 2018 roku: 1,28 mln zł
       
2) Zarząd Eko Export za lata 2016-2018 nie otrzymał żadnych podwyżek płac ani premii uznaniowych, a koszty te stanowią ok. 7% rocznych kosztów ogólnozakładowych.

3) Należy zauważyć, że przy wzroście sprzedaży w roku 2017 w stosunku do 2016 na poziomie 25%, koszty zarządu wzrosły o 6% (tj. o 324 tys. zł), co sugeruje, że poziom tych kosztów nie będzie się znacznie zwiększał (bo osiągnął poziom optymalny) przy jednoczesnym, planowanym dużym (80%) wzroście przychodów.

Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu