EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Dodatkowe informacje dotyczące raportów nr: 20/2018, 21/2018, 22/2018 i 23/2018 i wpływ tych działań na dalszą działalność Spółki.
Data 2018-10-31

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze przekazując raporty o spłacie zobowiązań oraz planowanym podniesieniu kapitałów własnych pragnę  niniejszym poszerzyć informacje o bieżących działaniach dotyczących Spółki.

Zarząd Spółki Eko Export S.A., w nawiązaniu do raportów nr 20/2018, 21/2018, 22/2018 i 23/2018 informuje, iż w wyniku dokonanej spłaty następujących zobowiązań:
1)      Wykup obligacji – 3,2 mln zł. (raport nr 20/2018)
2)      Spłata zobowiązań wobec akcjonariuszy – 2,9 mln zł.  (raport nr 22/2018)
3)      Spłata kredytów – 2 mln zł. (raport nr 21/2018)
nastąpił spadek zobowiązań finansowych o kwotę 8,1 mln zł.
Dodatkowo Akcjonariusze  planują, że  otrzymana od Eko Export spłata zobowiązań wobec akcjonariuszy w kwocie 2,9 mln zł. będzie przeznaczona na podwyższenie kapitałów akcyjnego i zapasowego Spółki.

W wyniku w/w działań nastąpi zdecydowana poprawa sytuacji finansowej spółki. Ze względu na znaczny spadek zobowiązań finansowych oraz podwyższeniu wartości kapitałów własnych poprawie ulegną:
1)      Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA
2)      Rentowność brutto i netto (niższe koszty finansowe)
3)      Wskaźniki płynności bieżącej i podwyższonej
4)      Wskaźnik ogólnego zadłużenia
5)      Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
Dzięki znacznemu zmniejszeniu zobowiązań Spółka osiągnie większą zdolność kredytową, natomiast wzrost kapitałów własnych spowoduje poprawę stabilności biznesowej Spółki.
Należy podkreślić, że spółka nie zaciągnęła nowych zobowiązań  na spłatę „starego” zadłużenia, lecz dokonała spłat w ramach posiadanych własnych zasobów finansowych.
Dokonana przedpłata na poczet akcji nowej emisji jest potwierdzeniem kontynuacji udzielanego od wielu lat wsparcia Założycieli dla Spółki. Założyciele pozytywnie oceniają długofalowe efekty działań Zarządu i po raz kolejny udzielają Spółce wsparcia finansowego.
Należy przypomnieć, że spłacone zobowiązania powstałe w 2017 roku, w kwocie 2,3 mln zł były nieoprocentowane oraz w żaden sposób nie zabezpieczone, co zwiększało możliwości finansowania Spółki z innych kierunków.
Natomiast emisja obligacji była w znacznej mierze zabezpieczona akcjami Akcjonariuszy Założycieli oraz Prezesa Zarządu, którzy nie otrzymali żadnych zabezpieczeń ze strony Spółki.

Według Założycieli zaangażowanie w akcje Eko Export przyniesie większe korzyści niż gotówka z tytułu spłaty zobowiązań. Dokonana przez Założycieli wpłata została zrealizowana bez zabezpieczenia oraz dodatkowych kosztów.
Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Założycieli w Eko Export sprzyja również spójności przywództwa w Spółce, co jest ważnym elementem, szczególnie u podmiotów innowacyjnych, prowadzących pionierskie przedsięwzięcia.
Większa ilość posiadanych akcji przez Akcjonariuszy Założycieli (Rodzina) wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa biznesowego Spółki.
W sytuacji, gdzie Spółka zdobywa coraz większy dostęp do lagun z mikrosferą (raport nr 17/2018), o czym informowaliśmy, jak też dalszej aktywności w tym kierunku, zarówno w Kazachstanie, jak i w Polsce, wszystkie działania wynikające z ostatnich 4 raportów zdaniem Zarządu są szalenie ważne i powinny się szybko przyczynić do zwiększonej sprzedaży naszych produktów.


JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu
Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej