EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Komunikat Zarządu Spółki

W związku z pojawiającymi się w Internecie nieprawdziwymi informacjami Spółka Eko Export S.A. podjęła przewidziane prawem działania m. in. mające na celu usuwanie fałszywych i bezprawnych informacji dotyczących Spółki i osób zasiadających w jej organach.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic

Data 2020-07-22

Na rynku mikrosfer obserwuje się dwa wyraźne trendy.

Z jednej strony stale rosną wymagania klientów w zakresie jakości mikrosfery, a w szczególności jej powtarzalności. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku zastosowań hi-tech, w których produkcja wyrobów końcowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, a nawet najmniejsza odchyłka od oczekiwanej jakości może spowodować awarię linii klienta końcowego. Wymóg powtarzalności dotyczy zarówno produktów pakowanych do big-bagów, jak również do worków papierowych.
Przemysł farb i lakierów, produkty wykorzystujące mikrosferę kierowane na rynki konsumenckie czy zaawansowane zastosowania ogniotrwałe wyznaczają ten trend.

Drugi trend związany jest z naturalnymi cechami mikrosfery. Będąc produktem ubocznym, jakość surowca jest zmienna i producenci mikrosfery mają niewielki wpływ na materiał produkowany przez elektrownię. Dodatkowo klimat geopolityczny oraz zakłócenia globalnej gospodarki spowodowane przez Covid-19 wprowadzają dodatkowy poziom nieprzewidywalności.

Zestawienie tych przeciwstawnych trendów powoduje dużą presję na producentów mikrosfery. Odpowiedzą Eko Export na te trendy jest konsekwentna, długofalowa polityka inwestowania w najnowsze technologie. Stale powiększana przewaga technologiczna jest podstawą pozyskiwania najbardziej atrakcyjnych kontraktów.

Najnowsza linia selektywnego mieszania mikrosfer uruchomiona w centrali spółki w Bielsku-Białej jest kluczowym elementem realizacji tej strategii. Dzięki pełnemu opomiarowaniu oraz automatyzacji całego procesu możliwe jest kontrolowanie jakości i sterowanie procesem mieszania mikrosfer w trybie ciągłym, a nie w oparciu o poszczególne partie. Efektem jest powtarzalna, wysoka jakość. Ze względu na niejednorodny charakter mikrosfery, takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne utrzymanie zgodności produktu końcowego ze specyfikacją klienta. Według wiedzy spółki oraz rozmów z klientami, takiej technologii i takich możliwości nie ma żaden inny zakład produkujący mikrosferę na świecie. Niespotykana dotychczas jakość i powtarzalność mikrosfery poszerza możliwości zastosowania jej we wrażliwych segmentach rynku objętych embargiem informacyjnym.

Najnowsza linia technologiczna powstała w ścisłej współpracy z kluczowymi klientami Eko Export, których zespoły laboratoryjne utrzymują stały kontakt z laboratorium spółki. Efekty wspólnych prac rozwojowych są wyraźnie widoczne w postaci atrakcyjnych zamówień pozyskiwanych przez Eko Export.

Dopełnieniem nowej linii do selektywnego mieszania mikrosfer jest opracowany przez Eko Export i wdrożony w spółce córce EKO Sphere KZ oraz u kluczowego partnera kazachskiego trójstopniowy system zarządzania jakością 3Q obejmujący ścisły nadzór nad parametrami zrzutu surowca do laguny, zasady wstępnego przygotowania półproduktu do produkcji mikrosfery oraz przetwarzania końcowego realizowanego przez zespół innowacyjnych linii technologicznych w Bielsku-Białej.

Zarząd Eko Export jest przekonany, iż nowa linia technologiczna pozwoli spółce na przekształcenie sytuacji kryzysu globalnego związanego z Covid-19 w unikalną szansę rozwoju i przeniesienia spółki na wyższy poziom.

Film nr 1
Film nr 2
Film nr 3

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2

Data 2020-07-10

Szanowni Państwo,


W związku z pytaniami naszych Akcjonariuszy pragniemy wyjaśnić, że przyznanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego otworzy zarządowi jedynie możliwość, a nie konieczność skorzystania z tego instrumentu. Jego użycie w przyszłości wymagać będzie każdorazowej zgody Rady Nadzorczej.


Zgodnie z projektem uchwały upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie obowiązywało przez maksymalnie dozwolony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych okres 3 lat. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na opinię Zarządu stanowiącą Załącznik nr 1 do projektu uchwały, w której Zarząd wskazuje, że upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie wykorzystane w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. w razie nadzwyczajnych sytuacji i zagrożeń na rynku (takie jak pandemia), ale i potencjalnych szans i unikalnych możliwości dalszego rozwoju spółki.


Z uwagi na brak możliwości przewidzenia wszystkich możliwych sytuacji i precyzyjnego zaplanowania rozwoju spółki w tak zmiennym otoczeniu rynkowym, elastyczne instrumenty finansowe - jakim jest kapitał docelowy - decydują o przewadze konkurencyjnej firmy, gdyż w razie potrzeby dają możliwość szybkiego pozyskania finansowania.

Zdajemy sobie sprawę, że dla części Akcjonariuszy ewentualna dodatkowa emisja akcji nie jest być może zdarzeniem pożądanym, gdyż wiąże się z ryzykiem rozwodnienia akcji. Pragniemy jednak podkreślić, że niebezpieczeństwo to w równym stopniu dotyczy również Akcjonariuszy Założycieli, o największym zaangażowaniu w działalność spółki. Akcjonariusze Założyciele traktują kapitał docelowy jako dodatkowe narzędzie realizacji strategii firmy w tych dynamicznych czasach i maja przekonanie, że instrument ten będzie wykorzystany jedynie wtedy, gdy zapewni z korzyścią dla wszystkich Akcjonariuszy wzrost wartości spółki.


Mamy nadzieję, że nasze argumenty przekonają Państwa, iż planowane przyznanie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej nie tylko nie jest bezpośrednim zagrożeniem, ale w perspektywie czasu przyniesie ze sobą istotne korzyści, gdyż daje możliwość efektywniejszego działania w nowych warunkach gospodarczych.

Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu