EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Aktualności
Data 2018-05-21

Eko Export S.A. – wchodzący w skład indeksu sWIG80 czołowy producent mikrosfery w Europie –podpisał z międzynarodowym liderem branży usług eksploatacji pól naftowych i gazowych umowę na dostawy szytych na miarę, wysokomarżowych mikrosfer. Dostawy będą realizowane w III kwartale 2018 r., a ich wartość wyniesie od min. 1,3 mln zł do maks. 3,1 mln zł. Spółka liczy na przedłużenie umowy oraz rozpoczęcie stałej, wieloletniej współpracy. Wartość zamówienia dla koncernu znacząco zwiększa wartość portfela zamówień spółki na 2018 r., która w przypadku realizacji kontraktu po minimalnej wartości kontraktu wyniesie ponad  44,6 mln zł. Jest to wartość ponad dwukrotnie większa niż wysokość przychodów Eko Export osiągana w latach 2014-2016.

Podpisanie umowy przez Eko Export na dostawy mikrosfery dla koncernu z Houston w stanie Teksas jest efektem wieloletnich negocjacji, W czasie których Koncern był zaznajomiony zarówno z inwestycją w Astanie, jak i dalszymi innowacyjnymi działaniami prowadzonymi w Polsce.

- Jest to najistotniejszy oraz najbardziej perspektywiczny kontrakt, jaki nasza spółka podpisała na przestrzeni ostatnich kilku lat. Koncern z Teksasu to największe przedsiębiorstwo na świecie zajmujące się usługami związanymi z eksploatacją pól naftowych. W trakcie rozmów z przedstawicielami koncernu sprawdzano m.in. poziom zaawansowania technicznego naszych linii oraz ich zdolności produkcyjne, ponieważ dla koncernu priorytetowa jest gwarancja dostaw zamówionej mikrosfery. Kluczową sprawą prócz gwarancji stale zwiększających się ilości mikrosfer, powtarzalności i pewności dostaw jest kontrola jakości, która w Eko Export jest na bardzo wysokim poziomie i dlatego władze koncernu zdecydowały się podpisać z nami umowę z pominięciem przetargu. Liczymy na to, że to dopiero początek długoterminowej współpracy. Ustalony jest już termin spotkania z przedstawicielami koncernu podczas którego będziemy kontynuowali  rozmowy na temat kolejnych dostaw . – komentuje Jacek Dziedzic, Prezes Eko Export.

Realizacja dostaw rozpocznie się w lipcu tego roku i będzie trwać przez cały III kwartał. Przedmiotem dostawy będzie innowacyjna mikrosfera typu „tailor-made material”, która będzie produkowana dla koncernu na wyłączność. Ponadto koncern udostępni spółce swój unikalny zestaw urządzeń pomiarowo-badawczych wraz z odpowiednimi instrukcjami i procedurami. Udzielona zostanie również pomoc merytoryczna w zakresie przeszkolenia pracowników laboratorium spółki.
- Światowy leader z branży eksploatacji pól naftowych wymaga od swoich kontrahentów, aby stosowane przez nich procedury były kompatybilne ze standardami jakości stosowanymi w koncernie. Przedsiębiorstwo zdecydowało pomóc nam w dostosowaniu się do ich wysokich wymagań przez dostawcę urządzeń badawczych. Jest to bardzo cenne wsparcie, które pozwoli jeszcze bardziej ulepszyć nasze standardy. Już w tym momencie są one bardzo wysokie o czy świadczy wybór dokonany przez koncern. – dodaje Jacek Dziedzic.

Obecna wartość portfela zamówień, przy uwzględnieniu minimalnej wartości kontraktu dla koncernu z Houston wynosi 44,6 mln zł i jest to wartość istotnie większa niż wysokość przychodów Eko Export w latach 2014-2016 (wynosiły one odpowiednio 22,3; 20,4 i 20,4 mln zł) oraz łączna wartość przychodów w latach 2015-2016 (40,8 mln zł).

Data 2018-05-11

W związku z obserwowanym w ostatnim czasie spadkiem kursu akcji Spółki EKO EXPORT S.A., Zarząd pragnie poinformować, że kondycja finansowa Spółki jest stabilna, a perspektywy na rok 2018 i lata kolejne bardzo obiecujące.
Zgodnie z przekazywanymi w ostatnim czasie informacjami, portfel zamówień na produkty EKO EXPORT na 2018 r. wynosi 43,3 mln zł. Jest to wartość istotnie większa niż wysokość przychodów spółki w latach 2014-2016 (wynosiły one odpowiednio 22,3; 20,4 i 20,4 mln zł) oraz łączna wartość przychodów w latach 2015-2016 (40,8 mln zł). Jednocześnie nieustannie pracujemy nad podpisaniem w najbliższym czasie kolejnych, bardzo atrakcyjnych kontraktów.
W 2018 r. spodziewamy się również odbudowy marż. Rok 2017 był okresem, w którym firma weszła na nowe rynki i była zmuszona konkurować ceną. Zbiegło się to z istotnymi zmianami kursów kluczowych walut, przez co marże uległy dodatkowemu obniżeniu. Zjawisko to miało negatywny wpływ na wyniki finansowe wszystkich polskich eksporterów.
W roku bieżącym zakładamy ustabilizowanie sytuacji kursowej. Nie planujemy również już agresywnych działań sprzedażowych. Wręcz przeciwnie, będziemy podnosili ceny naszych produktów.
Do poprawy marż dojdzie przede wszystkim ze względu na realizowane od dłuższego czasu działania strategiczne.
Dzięki modernizacji zakładu produkcyjnego w Astanie zwiększą się istotnie możliwości pozyskiwania mikrosfery, co otworzy pole do wzrostu produkcji oraz licznych optymalizacji. To strategiczny projekt firmy. Modernizacja powinna zakończyć się jeszcze w drugim kwartale. Plan na rok 2018 zakłada wzrost produkcji o ponad 80% r/r.
W marcu br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków unijnych wdrożenia bardzo nowoczesnej, skomputeryzowanej linii produkcyjnej wysokojakościowych mikrosfer. Szacujemy, że dzięki modernizacji czas potrzebny na pakunek i przygotowanie produktu do transportu spadnie o ok. 70 proc. przy jednoczesnym istotnym obniżeniu kosztów. Opracowane rozwiązania zostały już opatentowane. 
Przeprowadzane modernizacje mają stanowić m.in. również odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku co do jakości dostarczanych produktów. Rośnie zapotrzebowanie na mikrosfery produkowane zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta, a więc sprzedawane z zachowaniem dużo wyższych od produktów standardowych marż. Oczekujemy, że udział tego typu produktów w przychodach EKO EXPORT będzie systematycznie wzrastał. W połączeniu ze spodziewanym istotnym zwiększeniem przychodów, powinno to mieć bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Zarząd Spółki EKO EXPORT S.A.